Tabuľka č.: 19 - Prehľad nehôd podľa príslušnosti vozidla (vinníka) za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Trnavský kraj

Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov)
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom26476454729223213
Počet neh. so zranením611718105254
Počet neh. s usmrtením40120001
Počet neh. s ťaž. zr.91430010
Počet neh. s ľah. zr.48161355243
Počet neh. s hmot. šk.25772454628223212
Počet zranených osôb611718105254
Počet usmrtených osôb40120001
Počet ťažko zr. osôb91430010
Počet ľahko zr. osôb48161355243
Spôsobená hm. škoda v 10€125617323083921121630144655312108291862
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: nezistené
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom81060100
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.81060100
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€159010001340015000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: vozidlo súkromné, nevyužívané na zárobkovú činnosť
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom1493924271612256
Počet neh. so zranením46131294053
Počet neh. s usmrtením30120000
Počet neh. s ťaž. zr.71320010
Počet neh. s ľah. zr.3612854043
Počet neh. s hmot. šk.1453724261512256
Počet zranených osôb46131294053
Počet usmrtených osôb30120000
Počet ťažko zr. osôb71320010
Počet ľahko zr. osôb3612854043
Spôsobená hm. škoda v 10€55924157459686117056410386273191197
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: vozidlo súkromné, využívané na zárobkovú činnosť
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom142433101
Počet neh. so zranením20200000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.20200000
Počet neh. s hmot. šk.132433100
Počet zranených osôb20200000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb20200000
Spôsobená hm. škoda v 10€63856651065176028801500
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: súkromná organizácia (podnikateľ, s.r.o., atď)
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom3891155440
Počet neh. so zranením91411200
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.20110000
Počet neh. s ľah. zr.71301200
Počet neh. s hmot. šk.3781155440
Počet zranených osôb91411200
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb20110000
Počet ľahko zr. osôb71301200
Spôsobená hm. škoda v 10€4101134212586556054015100511000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: mestská hromadná doprava
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: verejná hromadná doprava
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: medzinárodná kamiónová doprava
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: vozidlo registrované mimo územia SR
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom143240122
Počet neh. so zranením43000001
Počet neh. s usmrtením10000001
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.33000000
Počet neh. s hmot. šk.143240122
Počet zranených osôb43000001
Počet usmrtených osôb10000001
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb33000000
Spôsobená hm. škoda v 10€140758640153095002002300455
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: štátny podnik, štátna organizácia
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: TAXI
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: zastupiteľský úrad
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: ministerstvo vnútra
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom22000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.22000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€340340000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: ministerstvo obrany
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: obecná, mestská polícia
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: iné vozidlo
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: ukradnuté, neoprávnene použité vozidlo
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000