Tabuľka č.: 19 - Prehľad nehôd podľa príslušnosti vozidla (vinníka) za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Nitrianský kraj

Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov)
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom322153293637182227
Počet neh. so zranením4213468254
Počet neh. s usmrtením52102000
Počet neh. s ťaž. zr.62201001
Počet neh. s ľah. zr.319165253
Počet neh. s hmot. šk.315151263536182227
Počet zranených osôb4213468254
Počet usmrtených osôb52102000
Počet ťažko zr. osôb62201001
Počet ľahko zr. osôb319165253
Spôsobená hm. škoda v 10€1065554934112464505813466655699689702
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: nezistené
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom21001000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.21001000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€3025005000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: vozidlo súkromné, nevyužívané na zárobkovú činnosť
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom17882191819151411
Počet neh. so zranením2710236231
Počet neh. s usmrtením41102000
Počet neh. s ťaž. zr.11000000
Počet neh. s ľah. zr.228134231
Počet neh. s hmot. šk.17581171819151411
Počet zranených osôb2710236231
Počet usmrtených osôb41102000
Počet ťažko zr. osôb11000000
Počet ľahko zr. osôb228134231
Spôsobená hm. škoda v 10€6312731923822332476720500650232985
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: vozidlo súkromné, využívané na zárobkovú činnosť
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom94211010
Počet neh. so zranením30101010
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.10100000
Počet neh. s ľah. zr.20001010
Počet neh. s hmot. šk.94211010
Počet zranených osôb30101010
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb10100000
Počet ľahko zr. osôb20001010
Spôsobená hm. škoda v 10€333066012105080006100
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: súkromná organizácia (podnikateľ, s.r.o., atď)
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom5222277248
Počet neh. so zranením113121013
Počet neh. s usmrtením11000000
Počet neh. s ťaž. zr.41101001
Počet neh. s ľah. zr.61020012
Počet neh. s hmot. šk.5121277248
Počet zranených osôb113121013
Počet usmrtených osôb11000000
Počet ťažko zr. osôb41101001
Počet ľahko zr. osôb61020012
Spôsobená hm. škoda v 10€271281057021608563410110042004832
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: mestská hromadná doprava
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: verejná hromadná doprava
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: medzinárodná kamiónová doprava
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: vozidlo registrované mimo územia SR
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom125131101
Počet neh. so zranením10010000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.10010000
Počet neh. s hmot. šk.125131101
Počet zranených osôb10010000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb10010000
Spôsobená hm. škoda v 10€50801370600610100045001050
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: štátny podnik, štátna organizácia
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom10001000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.10001000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€350000350000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: TAXI
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom32001000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.22000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€900900000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: zastupiteľský úrad
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: ministerstvo vnútra
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom42000002
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.42000002
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€137080000000570
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: ministerstvo obrany
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: obecná, mestská polícia
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: iné vozidlo
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: ukradnuté, neoprávnene použité vozidlo
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom10010000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.10010000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€3000300000