Tabuľka č.: 20 - Prehľad nehôd podľa druhu vozidla vinníka a hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin) za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Trenčianský kraj

Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa druhu vozidla: malý motocykel - do 50 ccm kromě mopedov
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom1000010000
Počet neh. so zranením1000010000
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.1000010000
Počet neh. s hmot. šk.1000010000
Počet zranených osôb1000010000
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb1000010000
Spôsobená hm. škoda v 10€2000020000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa druhu vozidla: malý motocykel - do 50 ccm kromě mopedov
Trenčianský krajTre010203040506070809
porušenie povinnosti vodiča0000000000
nedovolená rýchlosť jazdy1000010000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky0000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti0000000000
nesprávna jazda cez križovatku0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami0000000000
nesprávny spôsob jazdy0000000000
nesprávne odbočovanie0000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa druhu vozidla: motocykel (vrátane sidekár, skútrov i vrátane motocyklov s prívesom)
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom0000000000
Počet neh. so zranením0000000000
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.0000000000
Počet neh. s hmot. šk.0000000000
Počet zranených osôb0000000000
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb0000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€0000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa druhu vozidla: motocykel (vrátane sidekár, skútrov i vrátane motocyklov s prívesom)
Trenčianský krajTre010203040506070809
porušenie povinnosti vodiča0000000000
nedovolená rýchlosť jazdy0000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky0000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti0000000000
nesprávna jazda cez križovatku0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami0000000000
nesprávny spôsob jazdy0000000000
nesprávne odbočovanie0000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa druhu vozidla: osobný automobil vrátane modifikácií - bez prívesu
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom1322771741612171715
Počet neh. so zranením24610162242
Počet neh. s usmrtením1100000000
Počet neh. s ťaž. zr.2000010001
Počet neh. s ľah. zr.21510152241
Počet neh. s hmot. šk.1292671741612151715
Počet zranených osôb24610162242
Počet usmrtených osôb1100000000
Počet ťažko zr. osôb2000010001
Počet ľahko zr. osôb21510152241
Spôsobená hm. škoda v 10€5067613044234346861464101315005599028035210
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa druhu vozidla: osobný automobil vrátane modifikácií - bez prívesu
Trenčianský krajTre010203040506070809
porušenie povinnosti vodiča36424027665
nedovolená rýchlosť jazdy5816284637210
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky1001000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti1000000100
nesprávna jazda cez križovatku10222002200
nesprávne otáčanie a cúvanie5200020010
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami2000000020
nesprávny spôsob jazdy4000020020
nesprávne odbočovanie4200010100
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa druhu vozidla: osobný automobil vrátane modifikácií - s prívesom
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom1000010000
Počet neh. so zranením0000000000
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.0000000000
Počet neh. s hmot. šk.1000010000
Počet zranených osôb0000000000
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb0000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€1075000010750000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa druhu vozidla: osobný automobil vrátane modifikácií - s prívesom
Trenčianský krajTre010203040506070809
porušenie povinnosti vodiča0000000000
nedovolená rýchlosť jazdy1000010000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky0000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti0000000000
nesprávna jazda cez križovatku0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami0000000000
nesprávny spôsob jazdy0000000000
nesprávne odbočovanie0000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa druhu vozidla: nákladný automobil (vrátane multikáry opatrené ŠPZ, autožeriavov, automiešačov a pod.)
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom24603050226
Počet neh. so zranením1000000001
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.1000000001
Počet neh. s hmot. šk.24603050226
Počet zranených osôb1000000001
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb1000000001
Spôsobená hm. škoda v 10€78341464054501695041513802335
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa druhu vozidla: nákladný automobil (vrátane multikáry opatrené ŠPZ, autožeriavov, automiešačov a pod.)
Trenčianský krajTre010203040506070809
porušenie povinnosti vodiča8101020013
nedovolená rýchlosť jazdy7100030102
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky1100000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti1000000001
nesprávna jazda cez križovatku1001000000
nesprávne otáčanie a cúvanie4301000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami1000000010
nesprávny spôsob jazdy0000000000
nesprávne odbočovanie0000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa druhu vozidla: nákladný automobil s prípojným vozidlom
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom2001000100
Počet neh. so zranením0000000000
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.0000000000
Počet neh. s hmot. šk.2001000100
Počet zranených osôb0000000000
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb0000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€322002000030200
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa druhu vozidla: nákladný automobil s prípojným vozidlom
Trenčianský krajTre010203040506070809
porušenie povinnosti vodiča1001000000
nedovolená rýchlosť jazdy0000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky0000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti0000000000
nesprávna jazda cez križovatku0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami1000000100
nesprávny spôsob jazdy0000000000
nesprávne odbočovanie0000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa druhu vozidla: nákladný automobil s návesom
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom8100121102
Počet neh. so zranením1000000001
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.1000000001
Počet neh. s hmot. šk.8100121102
Počet zranených osôb1000000001
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb1000000001
Spôsobená hm. škoda v 10€22200800005803701800082001630
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa druhu vozidla: nákladný automobil s návesom
Trenčianský krajTre010203040506070809
porušenie povinnosti vodiča2000011000
nedovolená rýchlosť jazdy4100110001
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky0000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti0000000000
nesprávna jazda cez križovatku1000000001
nesprávne otáčanie a cúvanie0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami0000000000
nesprávny spôsob jazdy0000000000
nesprávne odbočovanie0000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa druhu vozidla: autobus
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom1100000000
Počet neh. so zranením0000000000
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.0000000000
Počet neh. s hmot. šk.1100000000
Počet zranených osôb0000000000
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb0000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€11011000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa druhu vozidla: autobus
Trenčianský krajTre010203040506070809
porušenie povinnosti vodiča0000000000
nedovolená rýchlosť jazdy0000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky1100000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti0000000000
nesprávna jazda cez križovatku0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami0000000000
nesprávny spôsob jazdy0000000000
nesprávne odbočovanie0000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa druhu vozidla: traktor (i s prívesom)
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom2001000100
Počet neh. so zranením0000000000
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.0000000000
Počet neh. s hmot. šk.2001000100
Počet zranených osôb0000000000
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb0000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€7300018000055000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa druhu vozidla: traktor (i s prívesom)
Trenčianský krajTre010203040506070809
porušenie povinnosti vodiča1000000100
nedovolená rýchlosť jazdy0000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky0000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti0000000000
nesprávna jazda cez križovatku0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie1001000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami0000000000
nesprávny spôsob jazdy0000000000
nesprávne odbočovanie0000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa druhu vozidla: električka
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom0000000000
Počet neh. so zranením0000000000
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.0000000000
Počet neh. s hmot. šk.0000000000
Počet zranených osôb0000000000
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb0000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€0000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa druhu vozidla: električka
Trenčianský krajTre010203040506070809
porušenie povinnosti vodiča0000000000
nedovolená rýchlosť jazdy0000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky0000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti0000000000
nesprávna jazda cez križovatku0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami0000000000
nesprávny spôsob jazdy0000000000
nesprávne odbočovanie0000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa druhu vozidla: trolejbus
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom0000000000
Počet neh. so zranením0000000000
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.0000000000
Počet neh. s hmot. šk.0000000000
Počet zranených osôb0000000000
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb0000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€0000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa druhu vozidla: trolejbus
Trenčianský krajTre010203040506070809
porušenie povinnosti vodiča0000000000
nedovolená rýchlosť jazdy0000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky0000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti0000000000
nesprávna jazda cez križovatku0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami0000000000
nesprávny spôsob jazdy0000000000
nesprávne odbočovanie0000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa druhu vozidla: iné motorové vozidlo (poľnohospodárske a lesné stroje, stavebné stroje, multikára bez ŠPZ a pod.)
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom1000000010
Počet neh. so zranením0000000000
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.0000000000
Počet neh. s hmot. šk.1000000010
Počet zranených osôb0000000000
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb0000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€10000000001000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa druhu vozidla: iné motorové vozidlo (poľnohospodárske a lesné stroje, stavebné stroje, multikára bez ŠPZ a pod.)
Trenčianský krajTre010203040506070809
porušenie povinnosti vodiča0000000000
nedovolená rýchlosť jazdy0000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky0000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti0000000000
nesprávna jazda cez križovatku0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie1000000010
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami0000000000
nesprávny spôsob jazdy0000000000
nesprávne odbočovanie0000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa druhu vozidla: bicykel
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom3000000111
Počet neh. so zranením3000000111
Počet neh. s usmrtením1000000010
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.2000000101
Počet neh. s hmot. šk.2000000110
Počet zranených osôb3000000111
Počet usmrtených osôb1000000010
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb2000000101
Spôsobená hm. škoda v 10€170000001340
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa druhu vozidla: bicykel
Trenčianský krajTre010203040506070809
porušenie povinnosti vodiča0000000000
nedovolená rýchlosť jazdy0000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky0000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti1000000100
nesprávna jazda cez križovatku1000000010
nesprávne otáčanie a cúvanie0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami0000000000
nesprávny spôsob jazdy0000000000
nesprávne odbočovanie0000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa druhu vozidla: povoz
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom0000000000
Počet neh. so zranením0000000000
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.0000000000
Počet neh. s hmot. šk.0000000000
Počet zranených osôb0000000000
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb0000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€0000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa druhu vozidla: povoz
Trenčianský krajTre010203040506070809
porušenie povinnosti vodiča0000000000
nedovolená rýchlosť jazdy0000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky0000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti0000000000
nesprávna jazda cez križovatku0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami0000000000
nesprávny spôsob jazdy0000000000
nesprávne odbočovanie0000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa druhu vozidla: nemotorové vozidlo s výnimkou bicykla a povozu
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom0000000000
Počet neh. so zranením0000000000
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.0000000000
Počet neh. s hmot. šk.0000000000
Počet zranených osôb0000000000
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb0000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€0000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa druhu vozidla: nemotorové vozidlo s výnimkou bicykla a povozu
Trenčianský krajTre010203040506070809
porušenie povinnosti vodiča0000000000
nedovolená rýchlosť jazdy0000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky0000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti0000000000
nesprávna jazda cez križovatku0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami0000000000
nesprávny spôsob jazdy0000000000
nesprávne odbočovanie0000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa druhu vozidla: vlak
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom0000000000
Počet neh. so zranením0000000000
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.0000000000
Počet neh. s hmot. šk.0000000000
Počet zranených osôb0000000000
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb0000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€0000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa druhu vozidla: vlak
Trenčianský krajTre010203040506070809
porušenie povinnosti vodiča0000000000
nedovolená rýchlosť jazdy0000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky0000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti0000000000
nesprávna jazda cez križovatku0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami0000000000
nesprávny spôsob jazdy0000000000
nesprávne odbočovanie0000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa druhu vozidla: nezistené, vodič ušiel
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom7018380719168
Počet neh. so zranením0000000000
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.0000000000
Počet neh. s hmot. šk.6918380719167
Počet zranených osôb0000000000
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb0000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€537816903802600690307291071528
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa druhu vozidla: nezistené, vodič ušiel
Trenčianský krajTre010203040506070809
porušenie povinnosti vodiča30926020443
nedovolená rýchlosť jazdy5200000210
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky0000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti13010001281
nesprávna jazda cez križovatku2000020000
nesprávne otáčanie a cúvanie7200010121
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami0000000000
nesprávny spôsob jazdy2000000011
nesprávne odbočovanie0000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa druhu vozidla: dodávkový automobil
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom1001000000
Počet neh. so zranením0000000000
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.0000000000
Počet neh. s hmot. šk.1001000000
Počet zranených osôb0000000000
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb0000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€550055000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa druhu vozidla: dodávkový automobil
Trenčianský krajTre010203040506070809
porušenie povinnosti vodiča1001000000
nedovolená rýchlosť jazdy0000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky0000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti0000000000
nesprávna jazda cez križovatku0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami0000000000
nesprávny spôsob jazdy0000000000
nesprávne odbočovanie0000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa druhu vozidla: moped
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom0000000000
Počet neh. so zranením0000000000
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.0000000000
Počet neh. s hmot. šk.0000000000
Počet zranených osôb0000000000
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb0000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€0000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa druhu vozidla: moped
Trenčianský krajTre010203040506070809
porušenie povinnosti vodiča0000000000
nedovolená rýchlosť jazdy0000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky0000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti0000000000
nesprávna jazda cez križovatku0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami0000000000
nesprávny spôsob jazdy0000000000
nesprávne odbočovanie0000000000