Tabuľka č.: 22 - Prehľad nehôd cudzincov podľa štátnej príslušnosti (20 najčastejších štátov) a hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin) za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Slovensko

Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Poľsko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom372042114122
Počet neh. so zranením300001011
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.200000011
Počet neh. s ľah. zr.100001000
Počet neh. s hmot. šk.372042114122
Počet zranených osôb300001011
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb200000011
Počet ľahko zr. osôb100001000
Spôsobená hm. škoda v 10€2648415200184516501172143304458960
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Poľsko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
porušenie povinnosti vodiča910202220
nedovolená rýchlosť jazdy1000213031
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky500012020
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti210000010
nesprávna jazda cez križovatku000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch100001000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami200001010
nesprávny spôsob jazdy200001010
nesprávne odbočovanie000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Česká republika
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom3245909320
Počet neh. so zranením712201100
Počet neh. s usmrtením201001000
Počet neh. s ťaž. zr.200100100
Počet neh. s ľah. zr.311100000
Počet neh. s hmot. šk.3245909320
Počet zranených osôb712201100
Počet usmrtených osôb201001000
Počet ťažko zr. osôb200100100
Počet ľahko zr. osôb311100000
Spôsobená hm. škoda v 10€52352335094004512032920111010600
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Česká republika
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
porušenie povinnosti vodiča1203204210
nedovolená rýchlosť jazdy1011501110
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky100100000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
nesprávna jazda cez križovatku211000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami410102000
nesprávny spôsob jazdy200002000
nesprávne odbočovanie000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Maďarsko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom1315040012
Počet neh. so zranením101000000
Počet neh. s usmrtením101000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.1315040012
Počet zranených osôb101000000
Počet usmrtených osôb101000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€8500550299002980001200780
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Maďarsko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
porušenie povinnosti vodiča402020000
nedovolená rýchlosť jazdy201000010
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
nesprávna jazda cez križovatku211000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch101000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami200000002
nesprávny spôsob jazdy000000000
nesprávne odbočovanie100010000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Ukrajina
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom600001023
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.600001023
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€190400007600205939
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Ukrajina
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
porušenie povinnosti vodiča100001000
nedovolená rýchlosť jazdy400000022
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
nesprávny spôsob jazdy100000001
nesprávne odbočovanie000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: SRN
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom301101000
Počet neh. so zranením100100000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.100100000
Počet neh. s hmot. šk.301101000
Počet zranených osôb100100000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb100100000
Spôsobená hm. škoda v 10€110002004000500000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: SRN
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
porušenie povinnosti vodiča000000000
nedovolená rýchlosť jazdy100100000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky100001000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
nesprávna jazda cez križovatku101000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
nesprávne odbočovanie000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Bulharsko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom400101020
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.400101020
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€88900401008750
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Bulharsko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
porušenie povinnosti vodiča100000010
nedovolená rýchlosť jazdy100000010
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie100100000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
nesprávne odbočovanie000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Rakúsko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom411200000
Počet neh. so zranením100100000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.100100000
Počet neh. s hmot. šk.411200000
Počet zranených osôb100100000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb100100000
Spôsobená hm. škoda v 10€2380950100043000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Rakúsko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
porušenie povinnosti vodiča000000000
nedovolená rýchlosť jazdy100100000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
nesprávna jazda cez križovatku110000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch100100000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
nesprávne odbočovanie101000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Rumunsko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom200001100
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.200001100
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€250000001000150000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Rumunsko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
porušenie povinnosti vodiča000000000
nedovolená rýchlosť jazdy100000100
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami100001000
nesprávny spôsob jazdy000000000
nesprávne odbočovanie000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Španielsko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom201000100
Počet neh. so zranením101000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.101000000
Počet neh. s hmot. šk.201000100
Počet zranených osôb101000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb101000000
Spôsobená hm. škoda v 10€900010000080000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Španielsko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
porušenie povinnosti vodiča000000000
nedovolená rýchlosť jazdy100000100
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
nesprávne odbočovanie101000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Taliansko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom200110000
Počet neh. so zranením100010000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.100010000
Počet neh. s hmot. šk.200110000
Počet zranených osôb100010000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb100010000
Spôsobená hm. škoda v 10€56500555100000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Taliansko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
porušenie povinnosti vodiča100100000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
nesprávny spôsob jazdy100010000
nesprávne odbočovanie000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Macedónsko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom100001000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.100001000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€6000000600000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Macedónsko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
porušenie povinnosti vodiča000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky100001000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
nesprávne odbočovanie000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Turecko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom300001200
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.300001200
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€41600000500366000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Turecko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
porušenie povinnosti vodiča000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami200001100
nesprávny spôsob jazdy000000000
nesprávne odbočovanie000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Bielorusko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom200002000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.200002000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€846000008460000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Bielorusko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
porušenie povinnosti vodiča100001000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
nesprávne odbočovanie000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Kórea
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom100001000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.100001000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€7100000710000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Kórea
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
porušenie povinnosti vodiča000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
nesprávna jazda cez križovatku100001000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
nesprávne odbočovanie000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Rusko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom200100010
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.100100000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€6750067500000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Rusko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
porušenie povinnosti vodiča000000000
nedovolená rýchlosť jazdy100100000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
nesprávny spôsob jazdy100000010
nesprávne odbočovanie000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Litva
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom100001000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.100001000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€90000090000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Litva
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
porušenie povinnosti vodiča000000000
nedovolená rýchlosť jazdy100001000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
nesprávne odbočovanie000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Estónsko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom100000010
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.100000010
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€4000000004000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Estónsko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
porušenie povinnosti vodiča000000000
nedovolená rýchlosť jazdy100000010
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
nesprávne odbočovanie000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Veľká Británia
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom000000000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.000000000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Veľká Británia
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
porušenie povinnosti vodiča000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
nesprávne odbočovanie000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Kanada
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom100010000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.100010000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€30000300000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Kanada
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
porušenie povinnosti vodiča000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti100010000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
nesprávne odbočovanie000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Južná Kórea
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom100001000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.100001000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€6000000600000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Južná Kórea
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
porušenie povinnosti vodiča000000000
nedovolená rýchlosť jazdy100001000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
nesprávne odbočovanie000000000