Tabuľka č.: 23 - Dopravné nehody zavinené chodcom (ISDN) za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Bratislavský kraj

Počet nehôd - zavinené chodcom
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom1845332100
Počet neh. so zranením1444222000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.320100000
Počet neh. s ľah. zr.1124122000
Počet neh. s hmot. šk.924200100
Počet zranených osôb1444222000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb320100000
Počet ľahko zr. osôb1124122000
Spôsobená hm. škoda v 10€2624170510010000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa kategórie chodca
Bratislavský krajBra0102030405060708
chodec922022100
chodkyňa713300000
chodec dieťa (do 15 rokov)210010000
skupina chodcov detí000000000
iná skupina chodcov000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa stavu chodca
Bratislavský krajBra0102030405060708
nezistené400022000
dobrý - žiadne nepriaznivé okolnosti neboli zistené923310000
nepozornosť, roztržitosť211000000
pod vplyvom liekov, narkotík (znižujúcich vnímavosť a pozornosť)000000000
pod vplyvom alkoholu a inej návykovej látky311000100
zdravotná indispozícia (choroba, náhla fyzická nevoľnosť a pod.)000000000
pokus o samovraždu, samovražda000000000
invalid000000000
iný neuvedený stav000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa veku
Bratislavský krajBra0102030405060708
nezadané400022000
- do 3 rokov vrátane000000000
- 4-5100010000
- 6-9000000000
- 10-14110000000
- 15-17000000000
- 18-20000000000
- 21-24000000000
- 25-29311100000
- 30-39200100100
- 40-49000000000
- 50-59210100000
- 60-64110000000
- 65-69000000000
- 70 a viac404000000
Prehľad nehôd chodcov (bez zavinenia) - zavinených chodcom. Podľa veku
Bratislavský krajBra0102030405060708
nezadané000000000
- do 3 rokov vrátane000000000
- 4-5000000000
- 6-9000000000
- 10-14000000000
- 15-17000000000
- 18-20000000000
- 21-24000000000
- 25-29000000000
- 30-39000000000
- 40-49000000000
- 50-59000000000
- 60-64000000000
- 65-69000000000
- 70 a viac000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa správanie sa chodca
Bratislavský krajBra0102030405060708
žiadne z uvedených000000000
správne - primerané000000000
zlý odhad vzdialenosti a rýchlosti vozidla512200000
prehliadnutie možnosti kolízie so vzdialenejším vozidlom100000100
náhly vstup do vozovky z nástupného ostrovčeka (uprostred vozovky) bez rozhliadnutia210010000
náhly vstup do vozovky z chodníka (krajnice, okraja vozovky) bez rozhliadnutia922122000
náhly vstup do vozovky z deliaceho ostrovčeka bez rozhliadnutia000000000
nasledovanie iného chodca000000000
nacúvanie chodca pred vozidlo000000000
pobiehanie chodca pred vozidlom000000000
náhla zmena smeru chôdze (otočenie, vybočenie pri pozdĺžnej chôdzi)000000000
náraz do vozidla zboku101000000
hra detí na vozovke (okrem kódu 13)000000000
športová činnosť na vozovke (napr. sánkovanie, lyžovanie a pod.)000000000
chodec sedel, ležal na vozovke000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa situácie v mieste nehody
Bratislavský krajBra0102030405060708
000000000
chodec vstúpil na riadený priechod na signál 'voľno'000000000
vstúpil na riadený priechod na signál 'stoj'531010000
vstúpil do vozovky v blízkosti riadeného priechodu v čase signálu 'stoj'000000000
prechádzal po neriadenom vyznačenom priechode501301000
prechádzal tesne pred alebo za stojacim vozidlom na zastávke000000000
prechádzal tesne pred alebo za vozidlom parkujúcim100010000
chôdza po chodníku000000000
státie na chodníku000000000
chôdza po správnej strane cesty000000000
chôdza po nesprávnej strane cesty000000000
prechádzanie mimo priechodu pre chodcov (cca 20 m a viac)613011000
chôdza cez vozovku v miestach, kde je chodník alebo krajnica100000100