Tabuľka č.: 23 - Dopravné nehody zavinené chodcom (ISDN) za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Trenčianský kraj

Počet nehôd - zavinené chodcom
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom23505130261
Počet neh. so zranením22504130261
Počet neh. s usmrtením1000000010
Počet neh. s ťaž. zr.3100020000
Počet neh. s ľah. zr.18404110251
Počet neh. s hmot. šk.20503130161
Počet zranených osôb22504130261
Počet usmrtených osôb1000000010
Počet ťažko zr. osôb3100020000
Počet ľahko zr. osôb18404110251
Spôsobená hm. škoda v 10€973485038105502031550
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa kategórie chodca
Trenčianský krajTre010203040506070809
chodec14401130041
chodkyňa6003000210
chodec dieťa (do 15 rokov)3101000010
skupina chodcov detí0000000000
iná skupina chodcov0000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa stavu chodca
Trenčianský krajTre010203040506070809
nezistené4100000021
dobrý - žiadne nepriaznivé okolnosti neboli zistené9204000210
nepozornosť, roztržitosť2000000020
pod vplyvom liekov, narkotík (znižujúcich vnímavosť a pozornosť)0000000000
pod vplyvom alkoholu a inej návykovej látky8201130010
zdravotná indispozícia (choroba, náhla fyzická nevoľnosť a pod.)0000000000
pokus o samovraždu, samovražda0000000000
invalid0000000000
iný neuvedený stav0000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa veku
Trenčianský krajTre010203040506070809
nezadané0000000000
- do 3 rokov vrátane0000000000
- 4-50000000000
- 6-91001000000
- 10-142100000010
- 15-171001000000
- 18-201000000100
- 21-242101000000
- 25-292000000011
- 30-392101000000
- 40-495101100110
- 50-596100020030
- 60-641000010000
- 65-690000000000
- 70 a viac0000000000
Prehľad nehôd chodcov (bez zavinenia) - zavinených chodcom. Podľa veku
Trenčianský krajTre010203040506070809
nezadané0000000000
- do 3 rokov vrátane0000000000
- 4-50000000000
- 6-90000000000
- 10-140000000000
- 15-170000000000
- 18-200000000000
- 21-240000000000
- 25-290000000000
- 30-390000000000
- 40-490000000000
- 50-590000000000
- 60-640000000000
- 65-690000000000
- 70 a viac0000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa správanie sa chodca
Trenčianský krajTre010203040506070809
žiadne z uvedených0000000000
správne - primerané3001000110
zlý odhad vzdialenosti a rýchlosti vozidla9101020140
prehliadnutie možnosti kolízie so vzdialenejším vozidlom3002010000
náhly vstup do vozovky z nástupného ostrovčeka (uprostred vozovky) bez rozhliadnutia1100000000
náhly vstup do vozovky z chodníka (krajnice, okraja vozovky) bez rozhliadnutia3100000011
náhly vstup do vozovky z deliaceho ostrovčeka bez rozhliadnutia1100000000
nasledovanie iného chodca0000000000
nacúvanie chodca pred vozidlo0000000000
pobiehanie chodca pred vozidlom0000000000
náhla zmena smeru chôdze (otočenie, vybočenie pri pozdĺžnej chôdzi)1100000000
náraz do vozidla zboku1001000000
hra detí na vozovke (okrem kódu 13)0000000000
športová činnosť na vozovke (napr. sánkovanie, lyžovanie a pod.)0000000000
chodec sedel, ležal na vozovke1000100000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa situácie v mieste nehody
Trenčianský krajTre010203040506070809
0000000000
chodec vstúpil na riadený priechod na signál 'voľno'0000000000
vstúpil na riadený priechod na signál 'stoj'1001000000
vstúpil do vozovky v blízkosti riadeného priechodu v čase signálu 'stoj'0000000000
prechádzal po neriadenom vyznačenom priechode5101000120
prechádzal tesne pred alebo za stojacim vozidlom na zastávke0000000000
prechádzal tesne pred alebo za vozidlom parkujúcim1001000000
chôdza po chodníku0000000000
státie na chodníku0000000000
chôdza po správnej strane cesty3000110001
chôdza po nesprávnej strane cesty4100010110
prechádzanie mimo priechodu pre chodcov (cca 20 m a viac)9302010030
chôdza cez vozovku v miestach, kde je chodník alebo krajnica0000000000