Tabuľka č.: 23 - Dopravné nehody zavinené chodcom (ISDN) za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Nitrianský kraj

Počet nehôd - zavinené chodcom
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom50013010
Počet neh. so zranením50013010
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.20011000
Počet neh. s ľah. zr.30002010
Počet neh. s hmot. šk.30002010
Počet zranených osôb50013010
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb20011000
Počet ľahko zr. osôb30002010
Spôsobená hm. škoda v 10€1700001500200
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa kategórie chodca
Nitrianský krajNit01020304050607
chodec40003010
chodkyňa10010000
chodec dieťa (do 15 rokov)00000000
skupina chodcov detí00000000
iná skupina chodcov00000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa stavu chodca
Nitrianský krajNit01020304050607
nezistené10001000
dobrý - žiadne nepriaznivé okolnosti neboli zistené10010000
nepozornosť, roztržitosť10000010
pod vplyvom liekov, narkotík (znižujúcich vnímavosť a pozornosť)00000000
pod vplyvom alkoholu a inej návykovej látky10001000
zdravotná indispozícia (choroba, náhla fyzická nevoľnosť a pod.)00000000
pokus o samovraždu, samovražda00000000
invalid00000000
iný neuvedený stav00000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa veku
Nitrianský krajNit01020304050607
nezadané10001000
- do 3 rokov vrátane00000000
- 4-500000000
- 6-900000000
- 10-1400000000
- 15-1700000000
- 18-2000000000
- 21-2400000000
- 25-2910000010
- 30-3900000000
- 40-4900000000
- 50-5920002000
- 60-6400000000
- 65-6900000000
- 70 a viac10010000
Prehľad nehôd chodcov (bez zavinenia) - zavinených chodcom. Podľa veku
Nitrianský krajNit01020304050607
nezadané00000000
- do 3 rokov vrátane00000000
- 4-500000000
- 6-900000000
- 10-1400000000
- 15-1710001000
- 18-2000000000
- 21-2400000000
- 25-2900000000
- 30-3900000000
- 40-4900000000
- 50-5900000000
- 60-6400000000
- 65-6900000000
- 70 a viac00000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa správanie sa chodca
Nitrianský krajNit01020304050607
žiadne z uvedených00000000
správne - primerané10001000
zlý odhad vzdialenosti a rýchlosti vozidla20001010
prehliadnutie možnosti kolízie so vzdialenejším vozidlom00000000
náhly vstup do vozovky z nástupného ostrovčeka (uprostred vozovky) bez rozhliadnutia00000000
náhly vstup do vozovky z chodníka (krajnice, okraja vozovky) bez rozhliadnutia10010000
náhly vstup do vozovky z deliaceho ostrovčeka bez rozhliadnutia00000000
nasledovanie iného chodca00000000
nacúvanie chodca pred vozidlo00000000
pobiehanie chodca pred vozidlom00000000
náhla zmena smeru chôdze (otočenie, vybočenie pri pozdĺžnej chôdzi)00000000
náraz do vozidla zboku00000000
hra detí na vozovke (okrem kódu 13)00000000
športová činnosť na vozovke (napr. sánkovanie, lyžovanie a pod.)00000000
chodec sedel, ležal na vozovke00000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa situácie v mieste nehody
Nitrianský krajNit01020304050607
00000000
chodec vstúpil na riadený priechod na signál 'voľno'00000000
vstúpil na riadený priechod na signál 'stoj'00000000
vstúpil do vozovky v blízkosti riadeného priechodu v čase signálu 'stoj'00000000
prechádzal po neriadenom vyznačenom priechode00000000
prechádzal tesne pred alebo za stojacim vozidlom na zastávke00000000
prechádzal tesne pred alebo za vozidlom parkujúcim00000000
chôdza po chodníku00000000
státie na chodníku00000000
chôdza po správnej strane cesty00000000
chôdza po nesprávnej strane cesty10001000
prechádzanie mimo priechodu pre chodcov (cca 20 m a viac)30011010
chôdza cez vozovku v miestach, kde je chodník alebo krajnica00000000