Tabuľka č.: 23 - Dopravné nehody zavinené chodcom (ISDN) za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Žilinský kraj

Počet nehôd - zavinené chodcom
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
Počet nehôd celkom1352010121100
Počet neh. so zranením821000121100
Počet neh. s usmrtením100000000100
Počet neh. s ťaž. zr.210000010000
Počet neh. s ľah. zr.511000111000
Počet neh. s hmot. šk.1152010011100
Počet zranených osôb821000121100
Počet usmrtených osôb100000000100
Počet ťažko zr. osôb210000010000
Počet ľahko zr. osôb511000111000
Spôsobená hm. škoda v 10€93173080010020505000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa kategórie chodca
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
chodec1032010021100
chodkyňa110000000000
chodec dieťa (do 15 rokov)210000100000
skupina chodcov detí000000000000
iná skupina chodcov000000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa stavu chodca
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
nezistené101000000000
dobrý - žiadne nepriaznivé okolnosti neboli zistené630000110100
nepozornosť, roztržitosť210000010000
pod vplyvom liekov, narkotík (znižujúcich vnímavosť a pozornosť)000000000000
pod vplyvom alkoholu a inej návykovej látky301010001000
zdravotná indispozícia (choroba, náhla fyzická nevoľnosť a pod.)000000000000
pokus o samovraždu, samovražda000000000000
invalid000000000000
iný neuvedený stav110000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa veku
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
nezadané000000000000
- do 3 rokov vrátane000000000000
- 4-5000000000000
- 6-9000000000000
- 10-14210000100000
- 15-17000000000000
- 18-20000000000000
- 21-24211000000000
- 25-29000000000000
- 30-39311010000000
- 40-49210000010000
- 50-59210000010000
- 60-64200000001100
- 65-69000000000000
- 70 a viac000000000000
Prehľad nehôd chodcov (bez zavinenia) - zavinených chodcom. Podľa veku
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
nezadané000000000000
- do 3 rokov vrátane000000000000
- 4-5000000000000
- 6-9000000000000
- 10-14000000000000
- 15-17000000000000
- 18-20000000000000
- 21-24000000000000
- 25-29000000000000
- 30-39000000000000
- 40-49101000000000
- 50-59000000000000
- 60-64000000000000
- 65-69000000000000
- 70 a viac000000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa správanie sa chodca
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
žiadne z uvedených220000000000
správne - primerané000000000000
zlý odhad vzdialenosti a rýchlosti vozidla210000000100
prehliadnutie možnosti kolízie so vzdialenejším vozidlom101000000000
náhly vstup do vozovky z nástupného ostrovčeka (uprostred vozovky) bez rozhliadnutia000000000000
náhly vstup do vozovky z chodníka (krajnice, okraja vozovky) bez rozhliadnutia411000011000
náhly vstup do vozovky z deliaceho ostrovčeka bez rozhliadnutia000000000000
nasledovanie iného chodca000000000000
nacúvanie chodca pred vozidlo000000000000
pobiehanie chodca pred vozidlom100000010000
náhla zmena smeru chôdze (otočenie, vybočenie pri pozdĺžnej chôdzi)000000000000
náraz do vozidla zboku210000100000
hra detí na vozovke (okrem kódu 13)000000000000
športová činnosť na vozovke (napr. sánkovanie, lyžovanie a pod.)000000000000
chodec sedel, ležal na vozovke100010000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa situácie v mieste nehody
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
000000000000
chodec vstúpil na riadený priechod na signál 'voľno'000000000000
vstúpil na riadený priechod na signál 'stoj'110000000000
vstúpil do vozovky v blízkosti riadeného priechodu v čase signálu 'stoj'000000000000
prechádzal po neriadenom vyznačenom priechode000000000000
prechádzal tesne pred alebo za stojacim vozidlom na zastávke000000000000
prechádzal tesne pred alebo za vozidlom parkujúcim000000000000
chôdza po chodníku000000000000
státie na chodníku210010000000
chôdza po správnej strane cesty101000000000
chôdza po nesprávnej strane cesty201000010000
prechádzanie mimo priechodu pre chodcov (cca 20 m a viac)630000101100
chôdza cez vozovku v miestach, kde je chodník alebo krajnica100000010000