Tabuľka č.: 23 - Dopravné nehody zavinené chodcom (ISDN) za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Banskobystrický kraj

Počet nehôd - zavinené chodcom
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom61011000110010
Počet neh. so zranením61011000110010
Počet neh. s usmrtením00000000000000
Počet neh. s ťaž. zr.10000000000010
Počet neh. s ľah. zr.51011000110000
Počet neh. s hmot. šk.41011000010000
Počet zranených osôb61011000110010
Počet usmrtených osôb00000000000000
Počet ťažko zr. osôb10000000000010
Počet ľahko zr. osôb51011000110000
Spôsobená hm. škoda v 10€12010010500000500000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa kategórie chodca
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
chodec30011000000010
chodkyňa10000000010000
chodec dieťa (do 15 rokov)21000000100000
skupina chodcov detí00000000000000
iná skupina chodcov00000000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa stavu chodca
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
nezistené30011000000010
dobrý - žiadne nepriaznivé okolnosti neboli zistené20000000110000
nepozornosť, roztržitosť11000000000000
pod vplyvom liekov, narkotík (znižujúcich vnímavosť a pozornosť)00000000000000
pod vplyvom alkoholu a inej návykovej látky00000000000000
zdravotná indispozícia (choroba, náhla fyzická nevoľnosť a pod.)00000000000000
pokus o samovraždu, samovražda00000000000000
invalid00000000000000
iný neuvedený stav00000000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa veku
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
nezadané00000000000000
- do 3 rokov vrátane00000000000000
- 4-500000000000000
- 6-910000000100000
- 10-1411000000000000
- 15-1700000000000000
- 18-2000000000000000
- 21-2410000000000010
- 25-2900000000000000
- 30-3900000000000000
- 40-4910010000000000
- 50-5910001000000000
- 60-6400000000000000
- 65-6900000000000000
- 70 a viac10000000010000
Prehľad nehôd chodcov (bez zavinenia) - zavinených chodcom. Podľa veku
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
nezadané00000000000000
- do 3 rokov vrátane00000000000000
- 4-500000000000000
- 6-900000000000000
- 10-1400000000000000
- 15-1700000000000000
- 18-2000000000000000
- 21-2400000000000000
- 25-2900000000000000
- 30-3900000000000000
- 40-4900000000000000
- 50-5900000000000000
- 60-6400000000000000
- 65-6900000000000000
- 70 a viac00000000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa správanie sa chodca
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
žiadne z uvedených20010000010000
správne - primerané00000000000000
zlý odhad vzdialenosti a rýchlosti vozidla00000000000000
prehliadnutie možnosti kolízie so vzdialenejším vozidlom10001000000000
náhly vstup do vozovky z nástupného ostrovčeka (uprostred vozovky) bez rozhliadnutia00000000000000
náhly vstup do vozovky z chodníka (krajnice, okraja vozovky) bez rozhliadnutia10000000100000
náhly vstup do vozovky z deliaceho ostrovčeka bez rozhliadnutia00000000000000
nasledovanie iného chodca00000000000000
nacúvanie chodca pred vozidlo00000000000000
pobiehanie chodca pred vozidlom00000000000000
náhla zmena smeru chôdze (otočenie, vybočenie pri pozdĺžnej chôdzi)10000000000010
náraz do vozidla zboku11000000000000
hra detí na vozovke (okrem kódu 13)00000000000000
športová činnosť na vozovke (napr. sánkovanie, lyžovanie a pod.)00000000000000
chodec sedel, ležal na vozovke00000000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa situácie v mieste nehody
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
00000000000000
chodec vstúpil na riadený priechod na signál 'voľno'00000000000000
vstúpil na riadený priechod na signál 'stoj'00000000000000
vstúpil do vozovky v blízkosti riadeného priechodu v čase signálu 'stoj'00000000000000
prechádzal po neriadenom vyznačenom priechode20001000100000
prechádzal tesne pred alebo za stojacim vozidlom na zastávke00000000000000
prechádzal tesne pred alebo za vozidlom parkujúcim00000000000000
chôdza po chodníku00000000000000
státie na chodníku00000000000000
chôdza po správnej strane cesty10000000000010
chôdza po nesprávnej strane cesty10010000000000
prechádzanie mimo priechodu pre chodcov (cca 20 m a viac)21000000010000
chôdza cez vozovku v miestach, kde je chodník alebo krajnica00000000000000