Tabuľka č.: 23 - Dopravné nehody zavinené chodcom (ISDN) za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Prešovský kraj

Počet nehôd - zavinené chodcom
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom133002001012004
Počet neh. so zranením123002001011004
Počet neh. s usmrtením10001000000000
Počet neh. s ťaž. zr.20000001000001
Počet neh. s ľah. zr.93001000011003
Počet neh. s hmot. šk.91002001012002
Počet zranených osôb123002001011004
Počet usmrtených osôb10001000000000
Počet ťažko zr. osôb20000001000001
Počet ľahko zr. osôb93001000011003
Spôsobená hm. škoda v 10€4081000052001000151010040
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa kategórie chodca
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
chodec30001001000001
chodkyňa41000000010002
chodec dieťa (do 15 rokov)62001000002001
skupina chodcov detí00000000000000
iná skupina chodcov00000000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa stavu chodca
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
nezistené00000000000000
dobrý - žiadne nepriaznivé okolnosti neboli zistené52000000010002
nepozornosť, roztržitosť40001000002001
pod vplyvom liekov, narkotík (znižujúcich vnímavosť a pozornosť)00000000000000
pod vplyvom alkoholu a inej návykovej látky31000001000001
zdravotná indispozícia (choroba, náhla fyzická nevoľnosť a pod.)00000000000000
pokus o samovraždu, samovražda00000000000000
invalid00000000000000
iný neuvedený stav10001000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa veku
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
nezadané10001000000000
- do 3 rokov vrátane00000000000000
- 4-500000000000000
- 6-941001000001001
- 10-1421000000001000
- 15-1710000000000001
- 18-2000000000000000
- 21-2400000000000000
- 25-2911000000000000
- 30-3900000000000000
- 40-4930000001010001
- 50-5910000000000001
- 60-6400000000000000
- 65-6900000000000000
- 70 a viac00000000000000
Prehľad nehôd chodcov (bez zavinenia) - zavinených chodcom. Podľa veku
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
nezadané00000000000000
- do 3 rokov vrátane00000000000000
- 4-500000000000000
- 6-900000000000000
- 10-1400000000000000
- 15-1700000000000000
- 18-2000000000000000
- 21-2400000000000000
- 25-2900000000000000
- 30-3900000000000000
- 40-4900000000000000
- 50-5900000000000000
- 60-6400000000000000
- 65-6900000000000000
- 70 a viac00000000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa správanie sa chodca
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
žiadne z uvedených00000000000000
správne - primerané10000000000001
zlý odhad vzdialenosti a rýchlosti vozidla20000001010000
prehliadnutie možnosti kolízie so vzdialenejším vozidlom00000000000000
náhly vstup do vozovky z nástupného ostrovčeka (uprostred vozovky) bez rozhliadnutia00000000000000
náhly vstup do vozovky z chodníka (krajnice, okraja vozovky) bez rozhliadnutia42000000002000
náhly vstup do vozovky z deliaceho ostrovčeka bez rozhliadnutia00000000000000
nasledovanie iného chodca00000000000000
nacúvanie chodca pred vozidlo00000000000000
pobiehanie chodca pred vozidlom10000000000001
náhla zmena smeru chôdze (otočenie, vybočenie pri pozdĺžnej chôdzi)10000000000001
náraz do vozidla zboku31001000000001
hra detí na vozovke (okrem kódu 13)00000000000000
športová činnosť na vozovke (napr. sánkovanie, lyžovanie a pod.)00000000000000
chodec sedel, ležal na vozovke10001000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa situácie v mieste nehody
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
00000000000000
chodec vstúpil na riadený priechod na signál 'voľno'00000000000000
vstúpil na riadený priechod na signál 'stoj'10000000000001
vstúpil do vozovky v blízkosti riadeného priechodu v čase signálu 'stoj'00000000000000
prechádzal po neriadenom vyznačenom priechode31000000001001
prechádzal tesne pred alebo za stojacim vozidlom na zastávke11000000000000
prechádzal tesne pred alebo za vozidlom parkujúcim10000000000001
chôdza po chodníku00000000000000
státie na chodníku00000000000000
chôdza po správnej strane cesty00000000000000
chôdza po nesprávnej strane cesty10001000000000
prechádzanie mimo priechodu pre chodcov (cca 20 m a viac)51001000011001
chôdza cez vozovku v miestach, kde je chodník alebo krajnica10000001000000