Tabuľka č.: 23 - Dopravné nehody zavinené chodcom (ISDN) za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Košický kraj

Počet nehôd - zavinené chodcom
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom2361212146
Počet neh. so zranením2051212144
Počet neh. s usmrtením101000000
Počet neh. s ťaž. zr.610100112
Počet neh. s ľah. zr.1340112032
Počet neh. s hmot. šk.1551211122
Počet zranených osôb2051212144
Počet usmrtených osôb101000000
Počet ťažko zr. osôb610100112
Počet ľahko zr. osôb1340112032
Spôsobená hm. škoda v 10€133054030450101050130110
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa kategórie chodca
Košický krajKoš0102030405060708
chodec830100112
chodkyňa630001011
chodec dieťa (do 15 rokov)901111023
skupina chodcov detí000000000
iná skupina chodcov000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa stavu chodca
Košický krajKoš0102030405060708
nezistené611001111
dobrý - žiadne nepriaznivé okolnosti neboli zistené1010211023
nepozornosť, roztržitosť330000000
pod vplyvom liekov, narkotík (znižujúcich vnímavosť a pozornosť)000000000
pod vplyvom alkoholu a inej návykovej látky300000012
zdravotná indispozícia (choroba, náhla fyzická nevoľnosť a pod.)000000000
pokus o samovraždu, samovražda000000000
invalid000000000
iný neuvedený stav110000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa veku
Košický krajKoš0102030405060708
nezadané110000000
- do 3 rokov vrátane000000000
- 4-5101000000
- 6-9300100011
- 10-14500011012
- 15-17000000000
- 18-20210000010
- 21-24110000000
- 25-29200000002
- 30-39310100010
- 40-49000000000
- 50-59310000101
- 60-64100001000
- 65-69000000000
- 70 a viac110000000
Prehľad nehôd chodcov (bez zavinenia) - zavinených chodcom. Podľa veku
Košický krajKoš0102030405060708
nezadané000000000
- do 3 rokov vrátane000000000
- 4-5000000000
- 6-9000000000
- 10-14000000000
- 15-17000000000
- 18-20000000000
- 21-24000000000
- 25-29000000000
- 30-39000000000
- 40-49000000000
- 50-59000000000
- 60-64000000000
- 65-69000000000
- 70 a viac000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa správanie sa chodca
Košický krajKoš0102030405060708
žiadne z uvedených100000010
správne - primerané100000001
zlý odhad vzdialenosti a rýchlosti vozidla311000010
prehliadnutie možnosti kolízie so vzdialenejším vozidlom200001100
náhly vstup do vozovky z nástupného ostrovčeka (uprostred vozovky) bez rozhliadnutia000000000
náhly vstup do vozovky z chodníka (krajnice, okraja vozovky) bez rozhliadnutia1140210022
náhly vstup do vozovky z deliaceho ostrovčeka bez rozhliadnutia000000000
nasledovanie iného chodca000000000
nacúvanie chodca pred vozidlo000000000
pobiehanie chodca pred vozidlom000000000
náhla zmena smeru chôdze (otočenie, vybočenie pri pozdĺžnej chôdzi)200000002
náraz do vozidla zboku310001001
hra detí na vozovke (okrem kódu 13)000000000
športová činnosť na vozovke (napr. sánkovanie, lyžovanie a pod.)000000000
chodec sedel, ležal na vozovke000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa situácie v mieste nehody
Košický krajKoš0102030405060708
000000000
chodec vstúpil na riadený priechod na signál 'voľno'000000000
vstúpil na riadený priechod na signál 'stoj'000000000
vstúpil do vozovky v blízkosti riadeného priechodu v čase signálu 'stoj'000000000
prechádzal po neriadenom vyznačenom priechode200011000
prechádzal tesne pred alebo za stojacim vozidlom na zastávke110000000
prechádzal tesne pred alebo za vozidlom parkujúcim310100001
chôdza po chodníku000000000
státie na chodníku000000000
chôdza po správnej strane cesty100100000
chôdza po nesprávnej strane cesty300000021
prechádzanie mimo priechodu pre chodcov (cca 20 m a viac)1041000122
chôdza cez vozovku v miestach, kde je chodník alebo krajnica300001002