Tabuľka č.: 23 - Dopravné nehody zavinené chodcom (ISDN) za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Slovensko

Počet nehôd - zavinené chodcom
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom1101892351361323
Počet neh. so zranením96149225861220
Počet neh. s usmrtením501101011
Počet neh. s ťaž. zr.2031322126
Počet neh. s ľah. zr.7111718355913
Počet neh. s hmot. šk.7897203114915
Počet zranených osôb96149225861220
Počet usmrtených osôb501101011
Počet ťažko zr. osôb2031322126
Počet ľahko zr. osôb7111718355913
Spôsobená hm. škoda v 10€44992623059731709311204081330
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa kategórie chodca
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
chodec579614410338
chodkyňa2973611146
chodec dieťa (do 15 rokov)2420302269
skupina chodcov detí000000000
iná skupina chodcov000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa stavu chodca
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
nezistené2142411306
dobrý - žiadne nepriaznivé okolnosti neboli zistené43919162510
nepozornosť, roztržitosť1520212143
pod vplyvom liekov, narkotík (znižujúcich vnímavosť a pozornosť)000000000
pod vplyvom alkoholu a inej návykovej látky2635813033
zdravotná indispozícia (choroba, náhla fyzická nevoľnosť a pod.)000000000
pokus o samovraždu, samovražda000000000
invalid000000000
iný neuvedený stav401001011
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa veku
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
nezadané740010011
- do 3 rokov vrátane000000000
- 4-5210000001
- 6-9900100143
- 10-141310202125
- 15-17200100010
- 18-20300100002
- 21-24600202101
- 25-291031210012
- 30-391222203003
- 40-491605502130
- 50-591821622113
- 60-64510102001
- 65-69000000000
- 70 a viac740010101
Prehľad nehôd chodcov (bez zavinenia) - zavinených chodcom. Podľa veku
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
nezadané000000000
- do 3 rokov vrátane000000000
- 4-5000000000
- 6-9000000000
- 10-14000000000
- 15-17100010000
- 18-20000000000
- 21-24000000000
- 25-29000000000
- 30-39000000000
- 40-49100001000
- 50-59000000000
- 60-64000000000
- 65-69000000000
- 70 a viac000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa správanie sa chodca
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
žiadne z uvedených601002201
správne - primerané600310011
zlý odhad vzdialenosti a rýchlosti vozidla2552922023
prehliadnutie možnosti kolízie so vzdialenejším vozidlom911301102
náhly vstup do vozovky z nástupného ostrovčeka (uprostred vozovky) bez rozhliadnutia320100000
náhly vstup do vozovky z chodníka (krajnice, okraja vozovky) bez rozhliadnutia34913141411
náhly vstup do vozovky z deliaceho ostrovčeka bez rozhliadnutia100100000
nasledovanie iného chodca000000000
nacúvanie chodca pred vozidlo000000000
pobiehanie chodca pred vozidlom200001010
náhla zmena smeru chôdze (otočenie, vybočenie pri pozdĺžnej chôdzi)601100112
náraz do vozidla zboku1413102133
hra detí na vozovke (okrem kódu 13)000000000
športová činnosť na vozovke (napr. sánkovanie, lyžovanie a pod.)000000000
chodec sedel, ležal na vozovke300101010
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa situácie v mieste nehody
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
000000000
chodec vstúpil na riadený priechod na signál 'voľno'000000000
vstúpil na riadený priechod na signál 'stoj'850101010
vstúpil do vozovky v blízkosti riadeného priechodu v čase signálu 'stoj'000000000
prechádzal po neriadenom vyznačenom priechode1750500232
prechádzal tesne pred alebo za stojacim vozidlom na zastávke200000011
prechádzal tesne pred alebo za vozidlom parkujúcim610100013
chôdza po chodníku000000000
státie na chodníku200002000
chôdza po správnej strane cesty600301101
chôdza po nesprávnej strane cesty1604412113
prechádzanie mimo priechodu pre chodcov (cca 20 m a viac)45649362510
chôdza cez vozovku v miestach, kde je chodník alebo krajnica711001013