Tabuľka č.: 24 - Prehľad nehôd podľa hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin) za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Bratislavský kraj

Prehľad nehôd. Podľa hlavnej príčiny
Bratislavský krajBra0102030405060708
Celkom574701097663120434548
porušenie povinnosti vodiča162144921152710179
Tj %28,2204527,623,822,523,337,818,8
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke11710371710186127
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča1222212021
- vedenie vozidla po užití inej návykovej látky v takom čase, keď sa iná návyková látka nachádza v organizme vodiča100010000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou701020301
- neodstránenie chyby vozidla alebo nákladu, ktorý nespĺňa ustanovené podmienky210000010
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov2319217120
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti1071612131840314
Tj %18,622,91117,128,633,372,28,3
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody761310121025213
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti31321815101
nedovolená rýchlosť jazdy69368514101013
Tj %124,35,510,57,911,723,322,227,1
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam49337389412
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu100001000
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam601004100
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky1302121061
nesprávna jazda cez križovatku44410248646
Tj %7,75,79,22,66,36,7148,912,5
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste2837224235
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste1213022211
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava300002100
- zastavenie vozidla na križovatke, pretože situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde100000100
nesprávne otáčanie a cúvanie2945526313
Tj %5,15,74,66,63,2572,26,3
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní803101102
- nebezpečné cúvanie1732323211
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby100001000
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby210001000
- otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach100100000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami2552315054
Tj %4,47,11,83,91,64,2011,18,3
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu2552315054
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch2429533101
Tj %4,22,98,36,64,82,52,302,1
- pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky100000100
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke100100000
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)302100000
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva713111000
- prechádzanie cez cestu mimo priechodu pre chodcov, nadchodu alebo podchodu ak sa nachádzajú v blízkosti410110001
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo703112000
- používanie priechodu pre chodcov iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom101000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky1853053200
Tj %3,17,12,807,92,54,700
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa610031100
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke210010000
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia732011000
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke301001100
nesprávne odbočovanie1822123233
Tj %3,12,91,81,33,22,54,76,76,3
- odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy200001010
- neopatrné odbočovanie200110000
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo1321012223
- nedanie prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku pri odbočovaní vľavo101000000
nesprávny spôsob jazdy800410300
Tj %1,4005,31,60700
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky800410300