Tabuľka č.: 24 - Prehľad nehôd podľa hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin) za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Trnavský kraj

Prehľad nehôd. Podľa hlavnej príčiny
Trnavský krajTrn01020304050607
Celkom29283525332243315
porušenie povinnosti vodiča802317197752
Tj %27,427,732,735,821,929,215,213,3
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke11000000
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke622014143542
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám10001000
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov10001000
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča70142000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou42100010
- náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky10100000
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov30010200
nedovolená rýchlosť jazdy54161268552
Tj %18,519,323,111,32520,815,213,3
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam3312625332
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam101401220
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky103241000
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať10001000
nesprávna jazda cez križovatku298573231
Tj %9,99,69,613,29,48,39,16,7
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste215443221
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste62030010
- zastavenie vozidla na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! na mieste, odkiaľ nie je na križovatku náležitý rozhľad21100000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky2410010094
Tj %8,21201,90027,326,7
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa1310000012
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke60000042
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke10010000
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam40000040
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami163320332
Tj %5,53,65,83,8012,59,113,3
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu153320322
- od vozidla jazdiaceho vpredu pre bezpečné zaradenie predchádzajúceho vozidlá10000010
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti151066200
Tj %5,11,2011,318,88,300
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody111064000
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti40002200
nesprávne odbočovanie143431030
Tj %4,83,67,75,73,109,10
- neopatrné odbočovanie21000010
- nesprávne vyhýbanie sa protiidúcich vozidiel odbočujúcich vľavo10100000
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo112331020
nesprávny spôsob jazdy133421120
Tj %4,53,67,73,83,14,26,10
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky133421120
nesprávne otáčanie a cúvanie133113311
Tj %4,53,61,91,99,412,536,7
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní30001110
- nebezpečné cúvanie103112201
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch113221111
Tj %3,83,63,83,83,14,236,7
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke31020000
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo10100000
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)20001100
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva10000001
- neoblečenie reflexného bezpečnostného odevu vedúcim útvaru chodcov alebo chodcami idúcimi v poslednom rade v smere chôdze mimo obce za zníženej viditeľnosti10100000
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo32000010