Tabuľka č.: 24 - Prehľad nehôd podľa hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin) za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Trenčianský kraj

Prehľad nehôd. Podľa hlavnej príčiny
Trenčianský krajTre010203040506070809
Celkom28367113763514324833
porušenie povinnosti vodiča7914413078111111
Tj %27,920,936,435,102057,134,422,933,3
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke721241305811109
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča3200000001
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou4000020011
nedovolená rýchlosť jazdy772128512310313
Tj %27,231,318,221,683,334,321,431,36,339,4
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam391325233713
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu2100000001
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam14402010106
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky21301370223
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať1000010000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch23604130180
Tj %8,19010,816,78,603,116,70
- pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky1000010000
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke1100000000
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)4101010010
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva7002000050
- bezdôvodné zdržanie sa lebo zastavenie sa vo vozovke1000100000
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo9401010120
nesprávne otáčanie a cúvanie18702030141
Tj %6,410,405,408,603,18,33
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní1000000100
- nebezpečné cúvanie7302010010
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby4100020010
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby6300000021
nesprávna jazda cez križovatku15223022211
Tj %5,3318,28,105,714,36,32,13
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste12221022210
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste2002000000
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava1000000001
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti15010001382
Tj %5,309,10007,19,416,76,1
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody11000001262
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti4010000120
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky6302000001
Tj %2,14,505,4000003
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa2100000001
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty1100000000
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke1100000000
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam1001000000
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia1001000000
nesprávny spôsob jazdy6000020031
Tj %2,100005,7006,33
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky6000020031
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami4000000130
Tj %1,40000003,16,30
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu4000000130
nesprávne odbočovanie4200010100
Tj %1,430002,903,100
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo4200010100