Tabuľka č.: 24 - Prehľad nehôd podľa hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin) za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Nitrianský kraj

Prehľad nehôd. Podľa hlavnej príčiny
Nitrianský krajNit01020304050607
Celkom354169303744192431
porušenie povinnosti vodiča126691081011810
Tj %35,640,833,321,622,757,933,332,3
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke31001010
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke97584751076
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla30003000
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča114401101
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov10000001
- nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní22000000
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov94210002
nedovolená rýchlosť jazdy602646102111
Tj %16,915,413,316,222,710,54,235,5
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam4117258018
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu21000100
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam31110000
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky115002103
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad21100000
- prekročenie dovolenej rýchlosti v obci11000000
nesprávny spôsob jazdy3144134060
Tj %8,82,413,335,19,10250
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky2743104060
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania40130000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti2516113004
Tj %7,19,53,32,76,80012,9
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody2516113004
nesprávna jazda cez križovatku228621131
Tj %6,24,7205,42,35,312,53,2
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste156221121
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste42100010
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava30300000
nesprávne otáčanie a cúvanie148113100
Tj %44,73,32,76,85,300
- nebezpečné cúvanie51112000
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby11000000
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby86001100
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami1210001100
Tj %3,45,9002,35,300
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu1210001100
nesprávne odbočovanie103123100
Tj %2,81,83,35,46,85,300
- neopatrné odbočovanie31011000
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo72112100
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky93203001
Tj %2,51,86,706,8003,2
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa20001001
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke10100000
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam20002000
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia43100000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch62012010
Tj %1,71,202,74,504,20
- pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky10001000
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva30011010
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo22000000