Tabuľka č.: 24 - Prehľad nehôd podľa hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin) za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Žilinský kraj

Prehľad nehôd. Podľa hlavnej príčiny
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
Celkom4071191475212838492026710
porušenie povinnosti vodiča120356158512188913
Tj %29,529,442,92038,117,931,636,74034,614,330
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke730200200000
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke9427611748158512
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám200010010000
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča910101210201
- nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní210000000100
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov630100010100
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky9837123531583210
Tj %24,131,17,130,723,810,739,516,3157,714,30
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa5828114011031000
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty1520520131010
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke1020211111100
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke410110100000
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam510000210100
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia630111000000
nedovolená rýchlosť jazdy54192832043724
Tj %13,31614,310,714,37,108,21526,928,640
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam29132310040222
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu110000000000
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam1230311001300
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky1220211002202
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami2261404040210
Tj %5,457,15,3014,308,207,714,30
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu2261404040210
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch2131411135101
Tj %5,22,57,15,34,83,62,66,1253,8010
- pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky100000000100
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke100000010000
- vstúpenie na vozovku alebo neopustenie vozovky, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy110000000000
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)100000001000
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva320000010000
- bezdôvodné zdržanie sa lebo zastavenie sa vo vozovke100010000000
- prechádzanie cez cestu mimo priechodu pre chodcov, nadchodu alebo podchodu ak sa nachádzajú v blízkosti300100110000
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo1001301004001
nesprávne otáčanie a cúvanie1701512240200
Tj %4,207,16,74,87,15,38,207,700
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní300100010100
- nebezpečné cúvanie901301120100
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby300001110000
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby200110000000
nesprávna jazda cez križovatku1672101210101
Tj %3,95,914,31,303,65,3203,8010
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste1371001110101
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste201100000000
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava100000100000
nesprávny spôsob jazdy1330401221000
Tj %3,22,505,303,65,34,15000
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky1130301121000
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania200100100000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti500011120000
Tj %1,20004,83,62,64,10000
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody300001110000
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti200010010000