Tabuľka č.: 24 - Prehľad nehôd podľa hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin) za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Banskobystrický kraj

Prehľad nehôd. Podľa hlavnej príčiny
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
Celkom31152721161738892314463030
porušenie povinnosti vodiča11526097414241042357
Tj %3750042,943,823,536,82544,443,528,65016,723,3
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke11000000000000
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke861908741222621644
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám11000000000000
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla10000000001000
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča151010010121413
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou10000000010000
- používanie telefónneho prístroja počas vedenia vozidla alebo vykonávať inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla10000000000100
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov94000010110200
nedovolená rýchlosť jazdy6163434733035137
Tj %19,611,542,91918,823,518,437,533,3021,410,943,323,3
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam4251314422033104
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam70001010000122
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky121211021100111
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky271101001041846
Tj %8,71,914,306,30012,5017,47,117,413,320
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa130100000001533
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty30000000030000
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke10000000000001
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke60001000010301
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam10000000000010
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia10000000000001
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke21000001000000
nesprávny spôsob jazdy172100031032320
Tj %5,53,814,30007,912,501314,36,56,70
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky172100031032320
nesprávne otáčanie a cúvanie162211320000032
Tj %5,13,828,64,86,317,65,300000106,7
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní50011110000010
- nebezpečné cúvanie41000200000010
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby10100000000000
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby61100010000012
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami133002110010311
Tj %4,25,80012,55,92,6004,306,53,33,3
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu133002110010311
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti112041021010000
Tj %3,53,80196,305,312,504,30000
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody102031021010000
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti10010000000000
nesprávna jazda cez križovatku103000130011100
Tj %3,25,80005,97,9004,37,12,200
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste93000030011100
- zastavenie vozidla na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! na mieste, odkiaľ nie je na križovatku náležitý rozhľad10000100000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch71011000120010
Tj %2,31,904,86,300011,18,7003,30
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke20010000000010
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva31001000010000
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo20000000110000
nesprávne odbočovanie41000000000201
Tj %1,31,90000000004,303,3
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo30000000000201
- nedanie prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku pri odbočovaní vľavo11000000000000