Tabuľka č.: 24 - Prehľad nehôd podľa hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin) za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Prešovský kraj

Prehľad nehôd. Podľa hlavnej príčiny
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
Celkom494114381745213107141438132743
porušenie povinnosti vodiča1664091115614325114712
Tj %33,635,123,764,733,328,633,340,214,335,728,930,825,927,9
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke42000002000000
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke14035891361372482510
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám10000000000010
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla10000001000000
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča91010002012002
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou20001000001000
- náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky10100000000000
- nezníženie rýchlosti jazdy alebo nezastavenie vozidlo idúceho rovnakým smerom ako zastaví vozidlo ktoré zastavilo pred priechodom pre chodcov alebo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom alebo cyklistom11000000000000
- neodstránenie chyby vozidla alebo nákladu, ktorý nespĺňa ustanovené podmienky30001000000110
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov41010001000100
nedovolená rýchlosť jazdy108268313302152102510
Tj %21,922,821,117,628,914,3019,635,714,326,315,418,523,3
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam66134372016228009
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam113100104101000
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky249304001201121
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať40000000000130
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad11000000000000
- prekročenie dovolenej rýchlosti v obci20002000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie254901109001000
Tj %5,13,523,702,24,808,4002,6000
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní11000000000000
- nebezpečné cúvanie103101004001000
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby50400001000000
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby80300104000000
- cúvanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach10100000000000
nesprávny spôsob jazdy222112106021033
Tj %4,51,82,65,94,44,805,6014,32,6011,17
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky212112106020033
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania10000000001000
nesprávna jazda cez križovatku219200105300001
Tj %4,37,95,3004,804,721,400002,3
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste157100104100001
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste10000000100000
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava31000001100000
- zastavenie vozidla na križovatke, pretože situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde11000000000000
- nedanie prednosti vozidlu vchádzajúcemu na kruhový objazd10100000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch195003003112004
Tj %3,84,4006,7002,87,17,15,3009,3
- pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky10000000000001
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke10000001000000
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)10000000010000
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva73001000002001
- bezdôvodné zdržanie sa lebo zastavenie sa vo vozovke10001000000000
- neoprávnené použitie chodníka iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom10000001000000
- prechádzanie cez cestu mimo priechodu pre chodcov, nadchodu alebo podchodu ak sa nachádzajú v blízkosti21000000100000
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo51001001000002
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami178001202111100
Tj %3,47002,29,501,97,17,12,67,700
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu178001202111100
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti161015010011231
Tj %3,20,905,911,1033,3007,12,615,411,12,3
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody151015010010231
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti10000000001000
nesprávne odbočovanie137000002021001
Tj %2,66,1000001,9014,32,6002,3
- neopatrné odbočovanie42000002000000
- odbočenie bez pomoci spôsobilej a náležite poučenej osoby10000000001000
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo64000000010001
- nedanie prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku pri odbočovaní vľavo11000000000000
- nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo10000000010000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky51001001100010
Tj %10,9002,2000,97,10003,70
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke10000000000010
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke10000000100000
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia20001001000000
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke11000000000000