Tabuľka č.: 24 - Prehľad nehôd podľa hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin) za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Košický kraj

Prehľad nehôd. Podľa hlavnej príčiny
Košický krajKoš0102030405060708
Celkom3561085011644063839
porušenie povinnosti vodiča11240123211401012
Tj %31,5372427,332,835026,330,8
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke110000000
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke773292149065
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám201010000
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča2742165027
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou110000000
- neodstránenie chyby vozidla alebo nákladu, ktorý nespĺňa ustanovené podmienky110000000
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov310000020
nedovolená rýchlosť jazdy5741121411294
Tj %163,72218,221,927,533,323,710,3
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam43382116184
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam200011000
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky1113024100
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad100000010
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch31101304157
Tj %8,79,3227,301016,713,217,9
- pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky300100011
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke500101111
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)310000002
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva650000010
- bezdôvodné zdržanie sa lebo zastavenie sa vo vozovke100000001
- prechádzanie cez cestu mimo priechodu pre chodcov, nadchodu alebo podchodu ak sa nachádzajú v blízkosti100001000
- vstúpenie na vozovku alebo neopustenie vozovky, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy110000000
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo1131102022
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky291110000044
Tj %8,110,220000010,510,3
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa1023000041
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty532000000
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke302000001
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke402000002
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam101000000
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia660000000
nesprávne otáčanie a cúvanie28420142033
Tj %7,93,74021,9507,97,7
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní301020000
- nebezpečné cúvanie1731081022
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby310020000
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby400011011
- cúvanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach100010000
nesprávna jazda cez križovatku1653024011
Tj %4,54,6603,11002,62,6
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste1022023010
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste521001001
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava110000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami1571051001
Tj %4,26,5207,82,5002,6
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu1471041001
- od vozidla jazdiaceho vpredu pre bezpečné zaradenie predchádzajúceho vozidlá100010000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti1391020001
Tj %3,78,3203,10002,6
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody961020000
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti430000001
nesprávny spôsob jazdy1224000114
Tj %3,41,9800016,72,610,3
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky1124000113
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania100000001
nesprávne odbočovanie1070010110
Tj %2,86,5001,6016,72,60
- neopatrné odbočovanie310010100
- nesprávne vyhýbanie sa protiidúcich vozidiel odbočujúcich vľavo110000000
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo650000010