Tabuľka č.: 25 - Prehľad nehôd podľa stavu vozovky za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Nitrianský kraj

Počet nehôd. Stav: iný stav vozovky v čase nehody
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom11000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.11000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€650650000000
Počet nehôd. Stav: povrch suchý, neznečistený
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom213116161921121415
Počet neh. so zranením61238510564
Počet neh. s usmrtením62102010
Počet neh. s ťaž. zr.92302110
Počet neh. s ľah. zr.53205510454
Počet neh. s hmot. šk.203113131818121415
Počet zranených osôb792710518595
Počet usmrtených osôb82104010
Počet ťažko zr. osôb92302110
Počet ľahko zr. osôb62236512475
Spôsobená hm. škoda v 10€5963831670440924686277494566853184
Počet nehôd. Stav: povrch suchý, znečistený (piesok, prach, opadané lístie, štrk a pod.)
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom21001000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.21001000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€2902200070000
Počet nehôd. Stav: povrch mokrý
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom813381210288
Počet neh. so zranením308374143
Počet neh. s usmrtením30101001
Počet neh. s ťaž. zr.81231010
Počet neh. s ľah. zr.227242142
Počet neh. s hmot. šk.793281110288
Počet zranených osôb3912575154
Počet usmrtených osôb50102002
Počet ťažko zr. osôb81231010
Počet ľahko zr. osôb2611242142
Spôsobená hm. škoda v 10€25472108464790148019917020534242
Počet nehôd. Stav: na vozovke je blato
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Počet nehôd. Stav: na vozovke je námraza alebo ujazdený sneh - posypané
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom151163013
Počet neh. so zranením50041000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.10010000
Počet neh. s ľah. zr.40031000
Počet neh. s hmot. šk.151163013
Počet zranených osôb70061000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb10010000
Počet ľahko zr. osôb60051000
Spôsobená hm. škoda v 10€52406001001110155005001380
Počet nehôd. Stav: na vozovke je námraza alebo ujazdený sneh - neposypané
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom299407414
Počet neh. so zranením153205113
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.40201001
Počet neh. s ľah. zr.113004112
Počet neh. s hmot. šk.278407413
Počet zranených osôb184206114
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb40201001
Počet ľahko zr. osôb144005113
Spôsobená hm. škoda v 10€1235138402000037001431800580
Počet nehôd. Stav: na vozovke je rozliaty olej, nafta (na suchej aj mokrej)
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Počet nehôd. Stav: topiaci sa sneh - snehová kaša
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom44000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.44000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€23202320000000
Počet nehôd. Stav: súvislá snehová vrstva na vozovke - neujazdený sneh
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom63100101
Počet neh. so zranením31000101
Počet neh. s usmrtením11000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.20000101
Počet neh. s hmot. šk.63100101
Počet zranených osôb51000301
Počet usmrtených osôb11000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb40000301
Spôsobená hm. škoda v 10€20703501200001200400