Tabuľka č.: 26 - Prehľad nehôd podľa poveternostných podmienok za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Nitrianský kraj

Počet nehôd. Podmienky: iné sťažené poveternostné podmienky (búrka, krupobitie, a pod.)
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom11000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.11000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€620620000000
Počet nehôd. Podmienky: nesťažené poveternostné podmienky
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom273143183226121923
Počet neh. so zranením8429814115107
Počet neh. s usmrtením72102011
Počet neh. s ťaž. zr.143242120
Počet neh. s ľah. zr.702551011496
Počet neh. s hmot. šk.260138153023121923
Počet zranených osôb107368151951410
Počet usmrtených osôb102104012
Počet ťažko zr. osôb143242120
Počet ľahko zr. osôb8331511134118
Spôsobená hm. škoda v 10€7856140270540937989138494576057396
Počet nehôd. Podmienky: hmla
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom11000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.11000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€900900000000
Počet nehôd. Podmienky: práve na začiatku dažďa - vozovka ešte nie je omytá
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Počet nehôd. Podmienky: dážď
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom277527222
Počet neh. so zranením103104101
Počet neh. s usmrtením10100000
Počet neh. s ťaž. zr.30102000
Počet neh. s ľah. zr.73002101
Počet neh. s hmot. šk.277527222
Počet zranených osôb124204101
Počet usmrtených osôb10100000
Počet ťažko zr. osôb30102000
Počet ľahko zr. osôb84002101
Spôsobená hm. škoda v 10€967135513030510940701100470
Počet nehôd. Podmienky: sneženie
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom3113522225
Počet neh. so zranením91211112
Počet neh. s usmrtením11000000
Počet neh. s ťaž. zr.20200000
Počet neh. s ľah. zr.70111112
Počet neh. s hmot. šk.3013522224
Počet zranených osôb111321112
Počet usmrtených osôb11000000
Počet ťažko zr. osôb20200000
Počet ľahko zr. osôb80121112
Spôsobená hm. škoda v 10€11775404520602501300140013001420
Počet nehôd. Podmienky: tvorí sa námraza, poľadovica
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom153116301
Počet neh. so zranením102114101
Počet neh. s usmrtením10001000
Počet neh. s ťaž. zr.20100001
Počet neh. s ľah. zr.72013100
Počet neh. s hmot. šk.153116301
Počet zranených osôb153116301
Počet usmrtených osôb20002000
Počet ťažko zr. osôb20100001
Počet ľahko zr. osôb113014300
Spôsobená hm. škoda v 10€5261111080050022001510500
Počet nehôd. Podmienky: nárazový vietor (bočný, víchrica a pod.)
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom30101010
Počet neh. so zranením10100000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.10100000
Počet neh. s ľah. zr.10100000
Počet neh. s hmot. šk.30101010
Počet zranených osôb30300000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb10100000
Počet ľahko zr. osôb20200000
Spôsobená hm. škoda v 10€1243012000100330