Tabuľka č.: 27 - Prehľad nehôd podľa povahy vozovky za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Bratislavský kraj

Prehľad nehôd. Podľa druhu povrchu
Bratislavský krajBra0102030405060708
žiadny z uvedených (piesok, drevo, iný druh)000000000
dlažba2130017172
živica51165105735985413746
cementobetón37242226010
panely300102000
štrk000000000
povrch nespevnený200010100
Prehľad nehôd. Podľa stavebného povrchu
Bratislavský krajBra0102030405060708
žiadny z uvedených501200002
dobrý559681087263117424445
nerovný, zvlnený v priečnom smere100001000
nerovný, zvlnený v pozdĺžnom smere410101010
súvislé výtlky410101100
prepadnuté, vystúpené koľajnice100000001
Prehľad nehôd. Podľa delenia komunikácie
Bratislavský krajBra0102030405060708
žiadna z uvedených8772013730262
dvojpruhová2802847263340343834
trojpruhová301010013006
štvorpruhová s deliacim pásom564102558310
štvorpruhová s deliacou čiarou18340110000
viacpruhová2136531102
jednopruhová76131171227303
dvojpruhová jednosmerná621011001
trojpruhová jednosmerná000000000
Prehľad nehôd. Podľa druhu pevnej prekážky
Bratislavský krajBra0102030405060708
nejde o zrážku s pevnou prekážkou1322213201
strom800111302
stĺp - telefón, telegraf, stožiar el. vedenia, osvetlenie, signalizácia a pod.3637674414
smerový stĺpik, kilometrovník, dopravná značka a ich samostatné nosiče1002112400
zvodidlo2302249321
prekážka na vozovke spôsobená prevádzkou iného vozidla (strata nákladu, výstroja a výzbroje vozidla)000000000
múr, pevná stena budov, stánkov, mostov, podjazdov a pod.2623334722
závory železničných priecestí000000000
stavebný materiál (kopa štrku, piesku, zložené panely, drevo a pod.)000000000
iná prekážka, zábrana pri stavebnej činnosti, konár, bedňa, majáčik nástupného ostrovčeka, zábradlie, násyp, oplotenie a pod.1432225000
reklamný pútač umiestnený samostatne000000000