Tabuľka č.: 27 - Prehľad nehôd podľa povahy vozovky za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Trnavský kraj

Prehľad nehôd. Podľa druhu povrchu
Trnavský krajTrn01020304050607
žiadny z uvedených (piesok, drevo, iný druh)00000000
dlažba71103011
živica27577514929233214
cementobetón11000000
panely20020000
štrk11000000
povrch nespevnený00000000
Prehľad nehôd. Podľa stavebného povrchu
Trnavský krajTrn01020304050607
žiadny z uvedených11000000
dobrý27978525031233015
nerovný, zvlnený v priečnom smere21000010
nerovný, zvlnený v pozdĺžnom smere20010010
súvislé výtlky10000010
prepadnuté, vystúpené koľajnice10001000
Prehľad nehôd. Podľa delenia komunikácie
Trnavský krajTrn01020304050607
žiadna z uvedených124032012
dvojpruhová23861514425152913
trojpruhová51100210
štvorpruhová s deliacim pásom153033420
štvorpruhová s deliacou čiarou11000000
viacpruhová21000100
jednopruhová128012100
dvojpruhová jednosmerná00000000
trojpruhová jednosmerná11000000
Prehľad nehôd. Podľa druhu pevnej prekážky
Trnavský krajTrn01020304050607
nejde o zrážku s pevnou prekážkou50200030
strom248910033
stĺp - telefón, telegraf, stožiar el. vedenia, osvetlenie, signalizácia a pod.154261020
smerový stĺpik, kilometrovník, dopravná značka a ich samostatné nosiče113232010
zvodidlo113124100
prekážka na vozovke spôsobená prevádzkou iného vozidla (strata nákladu, výstroja a výzbroje vozidla)00000000
múr, pevná stena budov, stánkov, mostov, podjazdov a pod.196342130
závory železničných priecestí11000000
stavebný materiál (kopa štrku, piesku, zložené panely, drevo a pod.)00000000
iná prekážka, zábrana pri stavebnej činnosti, konár, bedňa, majáčik nástupného ostrovčeka, zábradlie, násyp, oplotenie a pod.21001000
reklamný pútač umiestnený samostatne20000110