Tabuľka č.: 27 - Prehľad nehôd podľa povahy vozovky za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Trenčianský kraj

Prehľad nehôd. Podľa druhu povrchu
Trenčianský krajTre010203040506070809
žiadny z uvedených (piesok, drevo, iný druh)0000000000
dlažba6301000200
živica27363103663514304732
cementobetón1010000000
panely1000000010
štrk1100000000
povrch nespevnený0000000000
Prehľad nehôd. Podľa stavebného povrchu
Trenčianský krajTre010203040506070809
žiadny z uvedených3201000000
dobrý27564113663514314632
nerovný, zvlnený v priečnom smere1000000100
nerovný, zvlnený v pozdĺžnom smere1100000000
súvislé výtlky2000000020
prepadnuté, vystúpené koľajnice0000000000
Prehľad nehôd. Podľa delenia komunikácie
Trenčianský krajTre010203040506070809
žiadna z uvedených261014030143
dvojpruhová19339102462114223522
trojpruhová5003000101
štvorpruhová s deliacim pásom311104070504
štvorpruhová s deliacou čiarou2100000010
viacpruhová1100000000
jednopruhová22501040282
dvojpruhová jednosmerná1001000000
trojpruhová jednosmerná0000000000
Prehľad nehôd. Podľa druhu pevnej prekážky
Trenčianský krajTre010203040506070809
nejde o zrážku s pevnou prekážkou5101000003
strom5500000000
stĺp - telefón, telegraf, stožiar el. vedenia, osvetlenie, signalizácia a pod.17414111104
smerový stĺpik, kilometrovník, dopravná značka a ich samostatné nosiče15303110133
zvodidlo271002170403
prekážka na vozovke spôsobená prevádzkou iného vozidla (strata nákladu, výstroja a výzbroje vozidla)0000000000
múr, pevná stena budov, stánkov, mostov, podjazdov a pod.16610110322
závory železničných priecestí0000000000
stavebný materiál (kopa štrku, piesku, zložené panely, drevo a pod.)1000100000
iná prekážka, zábrana pri stavebnej činnosti, konár, bedňa, majáčik nástupného ostrovčeka, zábradlie, násyp, oplotenie a pod.14300102224
reklamný pútač umiestnený samostatne0000000000