Tabuľka č.: 27 - Prehľad nehôd podľa povahy vozovky za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Nitrianský kraj

Prehľad nehôd. Podľa druhu povrchu
Nitrianský krajNit01020304050607
žiadny z uvedených (piesok, drevo, iný druh)00000000
dlažba44000000
živica342163293641182431
cementobetón21000100
panely10100000
štrk10010000
povrch nespevnený10001000
Prehľad nehôd. Podľa stavebného povrchu
Nitrianský krajNit01020304050607
žiadny z uvedených11000000
dobrý349167303741192431
nerovný, zvlnený v priečnom smere00000000
nerovný, zvlnený v pozdĺžnom smere00000000
súvislé výtlky10001000
prepadnuté, vystúpené koľajnice00000000
Prehľad nehôd. Podľa delenia komunikácie
Nitrianský krajNit01020304050607
žiadna z uvedených4635024032
dvojpruhová259107243235171826
trojpruhová72111020
štvorpruhová s deliacim pásom1913210003
štvorpruhová s deliacou čiarou42110000
viacpruhová44000000
jednopruhová104102210
dvojpruhová jednosmerná10100000
trojpruhová jednosmerná00000000
Prehľad nehôd. Podľa druhu pevnej prekážky
Nitrianský krajNit01020304050607
nejde o zrážku s pevnou prekážkou94101003
strom186215220
stĺp - telefón, telegraf, stožiar el. vedenia, osvetlenie, signalizácia a pod.2411251302
smerový stĺpik, kilometrovník, dopravná značka a ich samostatné nosiče147020005
zvodidlo1510120002
prekážka na vozovke spôsobená prevádzkou iného vozidla (strata nákladu, výstroja a výzbroje vozidla)00000000
múr, pevná stena budov, stánkov, mostov, podjazdov a pod.2612234212
závory železničných priecestí20010010
stavebný materiál (kopa štrku, piesku, zložené panely, drevo a pod.)21100000
iná prekážka, zábrana pri stavebnej činnosti, konár, bedňa, majáčik nástupného ostrovčeka, zábradlie, násyp, oplotenie a pod.144170002
reklamný pútač umiestnený samostatne00000000