Tabuľka č.: 27 - Prehľad nehôd podľa povahy vozovky za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Žilinský kraj

Prehľad nehôd. Podľa druhu povrchu
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
žiadny z uvedených (piesok, drevo, iný druh)530000200000
dlažba841100011000
živica3821081372212735451925710
cementobetón430000000100
panely100000010000
štrk200100100000
povrch nespevnený000000000000
Prehľad nehôd. Podľa stavebného povrchu
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
žiadny z uvedených1430400601000
dobrý3801141370202332471925710
nerovný, zvlnený v priečnom smere000000000000
nerovný, zvlnený v pozdĺžnom smere200002000000
súvislé výtlky401011000100
prepadnuté, vystúpené koľajnice210001000000
Prehľad nehôd. Podľa delenia komunikácie
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
žiadna z uvedených481011525740400
dvojpruhová29083105418221834181779
trojpruhová15100211010000
štvorpruhová s deliacim pásom23410001050300
štvorpruhová s deliacou čiarou530000000200
viacpruhová000000000000
jednopruhová1771300132000
dvojpruhová jednosmerná411000100001
trojpruhová jednosmerná000000000000
Prehľad nehôd. Podľa druhu pevnej prekážky
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
nejde o zrážku s pevnou prekážkou700201210001
strom410000020010
stĺp - telefón, telegraf, stožiar el. vedenia, osvetlenie, signalizácia a pod.1350202111100
smerový stĺpik, kilometrovník, dopravná značka a ich samostatné nosiče1040200120100
zvodidlo2152511500200
prekážka na vozovke spôsobená prevádzkou iného vozidla (strata nákladu, výstroja a výzbroje vozidla)000000000000
múr, pevná stena budov, stánkov, mostov, podjazdov a pod.19102311101000
závory železničných priecestí200010000010
stavebný materiál (kopa štrku, piesku, zložené panely, drevo a pod.)210100000000
iná prekážka, zábrana pri stavebnej činnosti, konár, bedňa, majáčik nástupného ostrovčeka, zábradlie, násyp, oplotenie a pod.620301000000
reklamný pútač umiestnený samostatne110000000000