Tabuľka č.: 27 - Prehľad nehôd podľa povahy vozovky za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Banskobystrický kraj

Prehľad nehôd. Podľa druhu povrchu
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
žiadny z uvedených (piesok, drevo, iný druh)20000000000200
dlažba115002010001200
živica29247720131637892313422928
cementobetón20010000000001
panely00000000000000
štrk10000100000000
povrch nespevnený10000000000010
Prehľad nehôd. Podľa stavebného povrchu
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
žiadny z uvedených40010010000110
dobrý29751520141736892314452827
nerovný, zvlnený v priečnom smere20000000000002
nerovný, zvlnený v pozdĺžnom smere20001000000010
súvislé výtlky20100010000000
prepadnuté, vystúpené koľajnice21100000000000
Prehľad nehôd. Podľa delenia komunikácie
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
žiadna z uvedených318022230131612
dvojpruhová21025615121332861812291717
trojpruhová75000100100000
štvorpruhová s deliacim pásom3320000100109119
štvorpruhová s deliacou čiarou64000010100000
viacpruhová00000000000000
jednopruhová218141110011111
dvojpruhová jednosmerná10000000000100
trojpruhová jednosmerná00000000000000
Prehľad nehôd. Podľa druhu pevnej prekážky
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
nejde o zrážku s pevnou prekážkou72000010101101
strom50010001110001
stĺp - telefón, telegraf, stožiar el. vedenia, osvetlenie, signalizácia a pod.172002312011320
smerový stĺpik, kilometrovník, dopravná značka a ich samostatné nosiče151010020111611
zvodidlo320012120010898
prekážka na vozovke spôsobená prevádzkou iného vozidla (strata nákladu, výstroja a výzbroje vozidla)00000000000000
múr, pevná stena budov, stánkov, mostov, podjazdov a pod.212210130012315
závory železničných priecestí00000000000000
stavebný materiál (kopa štrku, piesku, zložené panely, drevo a pod.)00000000000000
iná prekážka, zábrana pri stavebnej činnosti, konár, bedňa, majáčik nástupného ostrovčeka, zábradlie, násyp, oplotenie a pod.51000000020020
reklamný pútač umiestnený samostatne11000000000000