Tabuľka č.: 27 - Prehľad nehôd podľa povahy vozovky za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Prešovský kraj

Prehľad nehôd. Podľa druhu povrchu
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
žiadny z uvedených (piesok, drevo, iný druh)11000000000000
dlažba124111004001000
živica46510535164321396141435132743
cementobetón43000001000000
panely00000000000000
štrk31000000002000
povrch nespevnený00000000000000
Prehľad nehôd. Podľa stavebného povrchu
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
žiadny z uvedených106000003001000
dobrý46610536174221396121437132743
nerovný, zvlnený v priečnom smere20001001000000
nerovný, zvlnený v pozdĺžnom smere10001000000000
súvislé výtlky32000001000000
prepadnuté, vystúpené koľajnice31000000200000
Prehľad nehôd. Podľa delenia komunikácie
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
žiadna z uvedených63158221024020324
dvojpruhová3647024144018368121138101937
trojpruhová61001201000010
štvorpruhová s deliacim pásom1310100001000001
štvorpruhová s deliacou čiarou93110002000020
viacpruhová65000000100000
jednopruhová209201002110031
dvojpruhová jednosmerná31000002000000
trojpruhová jednosmerná10000001000000
Prehľad nehôd. Podľa druhu pevnej prekážky
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
nejde o zrážku s pevnou prekážkou161401103102111
strom61200201000000
stĺp - telefón, telegraf, stožiar el. vedenia, osvetlenie, signalizácia a pod.305324115102213
smerový stĺpik, kilometrovník, dopravná značka a ich samostatné nosiče223101303101144
zvodidlo264110105026123
prekážka na vozovke spôsobená prevádzkou iného vozidla (strata nákladu, výstroja a výzbroje vozidla)00000000000000
múr, pevná stena budov, stánkov, mostov, podjazdov a pod.174112013002102
závory železničných priecestí10010000000000
stavebný materiál (kopa štrku, piesku, zložené panely, drevo a pod.)10000001000000
iná prekážka, zábrana pri stavebnej činnosti, konár, bedňa, majáčik nástupného ostrovčeka, zábradlie, násyp, oplotenie a pod.112003002120010
reklamný pútač umiestnený samostatne10000000000100