Tabuľka č.: 27 - Prehľad nehôd podľa povahy vozovky za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Košický kraj

Prehľad nehôd. Podľa druhu povrchu
Košický krajKoš0102030405060708
žiadny z uvedených (piesok, drevo, iný druh)000000000
dlažba420100010
živica3481064910634063638
cementobetón100010000
panely101000000
štrk100000010
povrch nespevnený000000000
Prehľad nehôd. Podľa stavebného povrchu
Košický krajKoš0102030405060708
žiadny z uvedených403010000
dobrý3431064511614053738
nerovný, zvlnený v priečnom smere210000010
nerovný, zvlnený v pozdĺžnom smere101000000
súvislé výtlky411010100
prepadnuté, vystúpené koľajnice000000000
Prehľad nehôd. Podľa delenia komunikácie
Košický krajKoš0102030405060708
žiadna z uvedených451720182132
dvojpruhová230374410333453235
trojpruhová1170011020
štvorpruhová s deliacim pásom25171061000
štvorpruhová s deliacou čiarou17150001010
viacpruhová990000000
jednopruhová1863161001
dvojpruhová jednosmerná000000000
trojpruhová jednosmerná000000000
Prehľad nehôd. Podľa druhu pevnej prekážky
Košický krajKoš0102030405060708
nejde o zrážku s pevnou prekážkou701222000
strom1234002012
stĺp - telefón, telegraf, stožiar el. vedenia, osvetlenie, signalizácia a pod.2293022051
smerový stĺpik, kilometrovník, dopravná značka a ich samostatné nosiče1892021013
zvodidlo422000000
prekážka na vozovke spôsobená prevádzkou iného vozidla (strata nákladu, výstroja a výzbroje vozidla)000000000
múr, pevná stena budov, stánkov, mostov, podjazdov a pod.2133046023
závory železničných priecestí200000002
stavebný materiál (kopa štrku, piesku, zložené panely, drevo a pod.)000000000
iná prekážka, zábrana pri stavebnej činnosti, konár, bedňa, majáčik nástupného ostrovčeka, zábradlie, násyp, oplotenie a pod.831010012
reklamný pútač umiestnený samostatne000000000