Tabuľka č.: 27 - Prehľad nehôd podľa povahy vozovky za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Slovensko

Prehľad nehôd. Podľa druhu povrchu
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
žiadny z uvedených (piesok, drevo, iný druh)800005210
dlažba7321764811124
živica2888511275273342382292465348
cementobetón52371124241
panely932111001
štrk1001112131
povrch nespevnený420010100
Prehľad nehôd. Podľa stavebného povrchu
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
žiadny z uvedených425131144104
dobrý2948559279275349380297466343
nerovný, zvlnený v priečnom smere1012100222
nerovný, zvlnený v pozdĺžnom smere1342102211
súvislé výtlky2141214234
prepadnuté, vystúpené koľajnice911002230
Prehľad nehôd. Podľa delenia komunikácie
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
žiadna z uvedených3588712264648316345
dvojpruhová2064280238193259290210364230
trojpruhová8630557157611
štvorpruhová s deliacim pásom2155615311923331325
štvorpruhová s deliacou čiarou621812456917
viacpruhová43212140069
jednopruhová1967612221017212018
dvojpruhová jednosmerná1660114130
trojpruhová jednosmerná201000010
Prehľad nehôd. Podľa druhu pevnej prekážky
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
nejde o zrážku s pevnou prekážkou691355977167
strom8282451845612
stĺp - telefón, telegraf, stožiar el. vedenia, osvetlenie, signalizácia a pod.1743615172413173022
smerový stĺpik, kilometrovník, dopravná značka a ich samostatné nosiče1151011151410152218
zvodidlo159231127152132264
prekážka na vozovke spôsobená prevádzkou iného vozidla (strata nákladu, výstroja a výzbroje vozidla)000000000
múr, pevná stena budov, stánkov, mostov, podjazdov a pod.1652619162619211721
závory železničných priecestí801022012
stavebný materiál (kopa štrku, piesku, zložené panely, drevo a pod.)600122010
iná prekážka, zábrana pri stavebnej činnosti, konár, bedňa, majáčik nástupného ostrovčeka, zábradlie, násyp, oplotenie a pod.74142141465118
reklamný pútač umiestnený samostatne502001110