Tabuľka č.: 29 - Prehľad nehôd podľa druhu nehody a následku za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Trnavský kraj

Počet nehôd. Druh: Iný druh nehody
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom1711411000
Počet neh. so zranením96300000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.11000000
Počet neh. s ľah. zr.96300000
Počet neh. s hmot. šk.1510311000
Počet zranených osôb118300000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb11000000
Počet ľahko zr. osôb107300000
Spôsobená hm. škoda v 10€1293590831823300370000
Počet nehôd. Druh: Zrážka s idúcim nekoľajovým vozidlom
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom9924202279143
Počet neh. so zranením50131095571
Počet neh. s usmrtením20001001
Počet neh. s ťaž. zr.111342010
Počet neh. s ľah. zr.4313954561
Počet neh. s hmot. šk.9723202179143
Počet zranených osôb782519118582
Počet usmrtených osôb20001001
Počet ťažko zr. osôb121442010
Počet ľahko zr. osôb64241575571
Spôsobená hm. škoda v 10€5551917149142718647629037015069392
Počet nehôd. Druh: Zrážka so zaparkovaným, odstaveným vozidlom
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom4916686625
Počet neh. so zranením20100001
Počet neh. s usmrtením10000001
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.10100000
Počet neh. s hmot. šk.4916686625
Počet zranených osôb20100001
Počet usmrtených osôb10000001
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb10100000
Spôsobená hm. škoda v 10€93613416223012401420340400315
Počet nehôd. Druh: Zrážka s pevnou prekážkou
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom541411127253
Počet neh. so zranením235752022
Počet neh. s usmrtením20020000
Počet neh. s ťaž. zr.41110010
Počet neh. s ľah. zr.205642012
Počet neh. s hmot. šk.541411127253
Počet zranených osôb339893022
Počet usmrtených osôb20020000
Počet ťažko zr. osôb51120010
Počet ľahko zr. osôb268753012
Spôsobená hm. škoda v 10€227755640731043803650320860615
Počet nehôd. Druh: Zrážka s chodcom
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom216243312
Počet neh. so zranením184243302
Počet neh. s usmrtením10100000
Počet neh. s ťaž. zr.31020000
Počet neh. s ľah. zr.143123302
Počet neh. s hmot. šk.154241211
Počet zranených osôb184243302
Počet usmrtených osôb10100000
Počet ťažko zr. osôb31020000
Počet ľahko zr. osôb143123302
Spôsobená hm. škoda v 10€11708535063510601020
Počet nehôd. Druh: Zrážka s lesnou zverou
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom11000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.11000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€300300000000
Počet nehôd. Druh: Zrážka s domácim zvieraťom
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Počet nehôd. Druh: Zrážka s vlakom
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom30200001
Počet neh. so zranením30200001
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.30200001
Počet neh. s hmot. šk.30200001
Počet zranených osôb30200001
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb30200001
Spôsobená hm. škoda v 10€139500135500000400
Počet nehôd. Druh: Zrážka s električkou
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Počet nehôd. Druh: Havária
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom48117684111
Počet neh. so zranením247624221
Počet neh. s usmrtením30101001
Počet neh. s ťaž. zr.31110000
Počet neh. s ľah. zr.197413220
Počet neh. s hmot. šk.47116684111
Počet zranených osôb3110727221
Počet usmrtených osôb40201001
Počet ťažko zr. osôb31110000
Počet ľahko zr. osôb249416220
Spôsobená hm. škoda v 10€1864048022030320028579014500350