Tabuľka č.: 29 - Prehľad nehôd podľa druhu nehody a následku za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Trenčianský kraj

Počet nehôd. Druh: Iný druh nehody
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom22914040031
Počet neh. so zranením4201000010
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.4201000010
Počet neh. s hmot. šk.22914040031
Počet zranených osôb4201000010
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb4201000010
Spôsobená hm. škoda v 10€218574050120075500220300
Počet nehôd. Druh: Zrážka s idúcim nekoľajovým vozidlom
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom757611012512913
Počet neh. so zranením35333054656
Počet neh. s usmrtením2100000010
Počet neh. s ťaž. zr.4100020001
Počet neh. s ľah. zr.32233054645
Počet neh. s hmot. šk.747611012512912
Počet zranených osôb495340124858
Počet usmrtených osôb2100000010
Počet ťažko zr. osôb5100020002
Počet ľahko zr. osôb423340104846
Spôsobená hm. škoda v 10€34325401018132666090503825507222895600
Počet nehôd. Druh: Zrážka so zaparkovaným, odstaveným vozidlom
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom6317191545174
Počet neh. so zranením1000000010
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.1000000010
Počet neh. s hmot. šk.6317191545174
Počet zranených osôb1000000010
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb1000000010
Spôsobená hm. škoda v 10€51462348304851705051352791026168
Počet nehôd. Druh: Zrážka s pevnou prekážkou
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom67202737210511
Počet neh. so zranením7400001101
Počet neh. s usmrtením1100000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.6300001101
Počet neh. s hmot. šk.67202737210511
Počet zranených osôb7400001101
Počet usmrtených osôb1100000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb6300001101
Spôsobená hm. škoda v 10€252031133118022851374322047532059282205
Počet nehôd. Druh: Zrážka s chodcom
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom34804150592
Počet neh. so zranením33803150592
Počet neh. s usmrtením2100000010
Počet neh. s ťaž. zr.6200020101
Počet neh. s ľah. zr.25503130481
Počet neh. s hmot. šk.28602150392
Počet zranených osôb33803150592
Počet usmrtených osôb2100000010
Počet ťažko zr. osôb6200020101
Počet ľahko zr. osôb25503130481
Spôsobená hm. škoda v 10€179860402810860270650150
Počet nehôd. Druh: Zrážka s lesnou zverou
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom0000000000
Počet neh. so zranením0000000000
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.0000000000
Počet neh. s hmot. šk.0000000000
Počet zranených osôb0000000000
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb0000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€0000000000
Počet nehôd. Druh: Zrážka s domácim zvieraťom
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom0000000000
Počet neh. so zranením0000000000
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.0000000000
Počet neh. s hmot. šk.0000000000
Počet zranených osôb0000000000
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb0000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€0000000000
Počet nehôd. Druh: Zrážka s vlakom
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom2000001010
Počet neh. so zranením2000001010
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.2000001010
Počet neh. s hmot. šk.2000001010
Počet zranených osôb9000007020
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb9000007020
Spôsobená hm. škoda v 10€18410000001800004100
Počet nehôd. Druh: Zrážka s električkou
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom0000000000
Počet neh. so zranením0000000000
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.0000000000
Počet neh. s hmot. šk.0000000000
Počet zranených osôb0000000000
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb0000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€0000000000
Počet nehôd. Druh: Havária
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom20612122042
Počet neh. so zranením8210120011
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.8210120011
Počet neh. s hmot. šk.20612122042
Počet zranených osôb8210120011
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb8210120011
Spôsobená hm. škoda v 10€5452111070023050040260005651345