Tabuľka č.: 29 - Prehľad nehôd podľa druhu nehody a následku za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Nitrianský kraj

Počet nehôd. Druh: Iný druh nehody
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom158121003
Počet neh. so zranením10010000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.10010000
Počet neh. s hmot. šk.158121003
Počet zranených osôb10010000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb10010000
Spôsobená hm. škoda v 10€3852160015002021000540
Počet nehôd. Druh: Zrážka s idúcim nekoľajovým vozidlom
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom11757127188114
Počet neh. so zranením41127310261
Počet neh. s usmrtením31101000
Počet neh. s ťaž. zr.91312110
Počet neh. s ľah. zr.3411429161
Počet neh. s hmot. šk.11557117178114
Počet zranených osôb52159314281
Počet usmrtených osôb31101000
Počet ťažko zr. osôb91312110
Počet ľahko zr. osôb40135211171
Spôsobená hm. škoda v 10€5388628312568013957738194164202400
Počet nehôd. Druh: Zrážka so zaparkovaným, odstaveným vozidlom
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom6539367262
Počet neh. so zranením31010100
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.31010100
Počet neh. s hmot. šk.6539367262
Počet zranených osôb52020100
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb52020100
Spôsobená hm. škoda v 10€88434947710491795141041575
Počet nehôd. Druh: Zrážka s pevnou prekážkou
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom933981976410
Počet neh. so zranením267282322
Počet neh. s usmrtením31101000
Počet neh. s ťaž. zr.41210000
Počet neh. s ľah. zr.205071322
Počet neh. s hmot. šk.933981976410
Počet zranených osôb3510393523
Počet usmrtených osôb41102000
Počet ťažko zr. osôb41210000
Počet ľahko zr. osôb278081523
Spôsobená hm. škoda v 10€289511137645202920303026758833547
Počet nehôd. Druh: Zrážka s chodcom
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom3515634124
Počet neh. so zranením3113434124
Počet neh. s usmrtením31000011
Počet neh. s ťaž. zr.71221010
Počet neh. s ľah. zr.2311313113
Počet neh. s hmot. šk.2310412123
Počet zranených osôb3514534135
Počet usmrtených osôb41000012
Počet ťažko zr. osôb71221010
Počet ľahko zr. osôb2412313113
Spôsobená hm. škoda v 10€1780921895015010320240
Počet nehôd. Druh: Zrážka s lesnou zverou
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom74001002
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.74001002
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€16741310003000064
Počet nehôd. Druh: Zrážka s domácim zvieraťom
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Počet nehôd. Druh: Zrážka s vlakom
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom11000000
Počet neh. so zranením11000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.11000000
Počet neh. s hmot. šk.11000000
Počet zranených osôb11000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb11000000
Spôsobená hm. škoda v 10€600600000000
Počet nehôd. Druh: Zrážka s električkou
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Počet nehôd. Druh: Havária
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom216006216
Počet neh. so zranením111004114
Počet neh. s usmrtením10001000
Počet neh. s ťaž. zr.20001001
Počet neh. s ľah. zr.101004113
Počet neh. s hmot. šk.216006216
Počet zranených osôb192009125
Počet usmrtených osôb30003000
Počet ťažko zr. osôb20001001
Počet ľahko zr. osôb142005124
Spôsobená hm. škoda v 10€8550148000162053020002920