Tabuľka č.: 29 - Prehľad nehôd podľa druhu nehody a následku za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Banskobystrický kraj

Počet nehôd. Druh: Iný druh nehody
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom135010110011102
Počet neh. so zranením42010000010000
Počet neh. s usmrtením00000000000000
Počet neh. s ťaž. zr.10000000010000
Počet neh. s ľah. zr.42010000010000
Počet neh. s hmot. šk.125000110011102
Počet zranených osôb82010000050000
Počet usmrtených osôb00000000000000
Počet ťažko zr. osôb40000000040000
Počet ľahko zr. osôb42010000010000
Spôsobená hm. škoda v 10€282010600004002000304002100700
Počet nehôd. Druh: Zrážka s idúcim nekoľajovým vozidlom
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom9019136611306413810
Počet neh. so zranením40100113500231005
Počet neh. s usmrtením20001010000000
Počet neh. s ťaž. zr.123001100001303
Počet neh. s ľah. zr.338011340022903
Počet neh. s hmot. šk.9019136611306413810
Počet zranených osôb671601441000251807
Počet usmrtených osôb20001010000000
Počet ťažko zr. osôb134001100001303
Počet ľahko zr. osôb52120123900241504
Spôsobená hm. škoda v 10€523521280360014505235107554109310013852120694717004938
Počet nehôd. Druh: Zrážka so zaparkovaným, odstaveným vozidlom
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom57142613111030664
Počet neh. so zranením20000000000110
Počet neh. s usmrtením00000000000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000000000
Počet neh. s ľah. zr.20000000000110
Počet neh. s hmot. šk.57142613111030664
Počet zranených osôb30000000000120
Počet usmrtených osôb00000000000000
Počet ťažko zr. osôb00000000000000
Počet ľahko zr. osôb30000000000120
Spôsobená hm. škoda v 10€65591360478105061669170095013001370150
Počet nehôd. Druh: Zrážka s pevnou prekážkou
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom826244283263171312
Počet neh. so zranením203012021110351
Počet neh. s usmrtením10000000000100
Počet neh. s ťaž. zr.51000000100030
Počet neh. s ľah. zr.173012021010241
Počet neh. s hmot. šk.826244283263171312
Počet zranených osôb294035021110381
Počet usmrtených osôb10000000000100
Počet ťažko zr. osôb61000000100040
Počet ľahko zr. osôb223035021010241
Spôsobená hm. škoda v 10€2462221256076802210330181057032010261460448451953805
Počet nehôd. Druh: Zrážka s chodcom
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom347143021333412
Počet neh. so zranením337143021333312
Počet neh. s usmrtením10000000001000
Počet neh. s ťaž. zr.111012010011112
Počet neh. s ľah. zr.236132011321201
Počet neh. s hmot. šk.223133011232201
Počet zranených osôb407174021433314
Počet usmrtených osôb10000000001000
Počet ťažko zr. osôb111012010011112
Počet ľahko zr. osôb286162011421202
Spôsobená hm. škoda v 10€14219054555001001020110380110100
Počet nehôd. Druh: Zrážka s lesnou zverou
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom20000100001000
Počet neh. so zranením10000000001000
Počet neh. s usmrtením00000000000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000000000
Počet neh. s ľah. zr.10000000001000
Počet neh. s hmot. šk.20000100001000
Počet zranených osôb10000000001000
Počet usmrtených osôb00000000000000
Počet ťažko zr. osôb00000000000000
Počet ľahko zr. osôb10000000001000
Spôsobená hm. škoda v 10€1900000017000000200000
Počet nehôd. Druh: Zrážka s domácim zvieraťom
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom00000000000000
Počet neh. so zranením00000000000000
Počet neh. s usmrtením00000000000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000000000
Počet zranených osôb00000000000000
Počet usmrtených osôb00000000000000
Počet ťažko zr. osôb00000000000000
Počet ľahko zr. osôb00000000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000000000
Počet nehôd. Druh: Zrážka s vlakom
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom00000000000000
Počet neh. so zranením00000000000000
Počet neh. s usmrtením00000000000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000000000
Počet zranených osôb00000000000000
Počet usmrtených osôb00000000000000
Počet ťažko zr. osôb00000000000000
Počet ľahko zr. osôb00000000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000000000
Počet nehôd. Druh: Zrážka s električkou
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom00000000000000
Počet neh. so zranením00000000000000
Počet neh. s usmrtením00000000000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000000000
Počet zranených osôb00000000000000
Počet usmrtených osôb00000000000000
Počet ťažko zr. osôb00000000000000
Počet ľahko zr. osôb00000000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000000000
Počet nehôd. Druh: Havária
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom331132450442520
Počet neh. so zranením151110310220310
Počet neh. s usmrtením00000000000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000000000
Počet neh. s ľah. zr.151110310220310
Počet neh. s hmot. šk.331132450442520
Počet zranených osôb181110410320410
Počet usmrtených osôb00000000000000
Počet ťažko zr. osôb00000000000000
Počet ľahko zr. osôb181110410320410
Spôsobená hm. škoda v 10€1455155030440015033001250091169081017607000