Tabuľka č.: 30 - Prehľad nehôd podľa charakteru zrážky a následky za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Bratislavský kraj

Počet nehôd. Podľa charakteru zrážky: nejde o zrážku idúcich vozidiel
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom4004770544794313126
Počet neh. so zranením8182199131047
Počet neh. s usmrtením400101101
Počet neh. s ťaž. zr.1725342010
Počet neh. s ľah. zr.626176510936
Počet neh. s hmot. šk.3704458524488302925
Počet zranených osôb90823109131359
Počet usmrtených osôb400101101
Počet ťažko zr. osôb1725342010
Počet ľahko zr. osôb6961865101248
Spôsobená hm. škoda v 10€771186182951257041252620917835662607661
Počet nehôd. Podľa charakteru zrážky: čelná
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom1831322412
Počet neh. so zranením1311311411
Počet neh. s usmrtením100000100
Počet neh. s ťaž. zr.100010000
Počet neh. s ľah. zr.1111301311
Počet neh. s hmot. šk.1831322412
Počet zranených osôb1311311411
Počet usmrtených osôb100000100
Počet ťažko zr. osôb100010000
Počet ľahko zr. osôb1111301311
Spôsobená hm. škoda v 10€1239668010002710730195024167302180
Počet nehôd. Podľa charakteru zrážky: bočná
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom54410849667
Počet neh. so zranením1010131112
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.100000001
Počet neh. s ľah. zr.910131111
Počet neh. s hmot. šk.54410849667
Počet zranených osôb1540131213
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb100000001
Počet ľahko zr. osôb1440131212
Spôsobená hm. škoda v 10€231063305327195020102800305425155120
Počet nehôd. Podľa charakteru zrážky: zboku (v kolmom nebo šikmom smere)
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom47713369216
Počet neh. so zranením1413013204
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.101000000
Počet neh. s ľah. zr.1312013204
Počet neh. s hmot. šk.47713369216
Počet zranených osôb1413013204
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb101000000
Počet ľahko zr. osôb1312013204
Spôsobená hm. škoda v 10€2686861856920970218768213254003060
Počet nehôd. Podľa charakteru zrážky: zozadu
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom55915846067
Počet neh. so zranením1003212011
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.1003212011
Počet neh. s hmot. šk.55915846067
Počet zranených osôb1003212011
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb1003212011
Spôsobená hm. škoda v 10€2897049206865269016053490066702730