Tabuľka č.: 30 - Prehľad nehôd podľa charakteru zrážky a následky za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Nitrianský kraj

Počet nehôd. Podľa charakteru zrážky: nejde o zrážku idúcich vozidiel
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom236111183026111327
Počet neh. so zranením7222613106510
Počet neh. s usmrtením72102011
Počet neh. s ťaž. zr.132432011
Počet neh. s ľah. zr.57183108648
Počet neh. s hmot. šk.224106162824111326
Počet zranených osôb9528815168713
Počet usmrtených osôb112105012
Počet ťažko zr. osôb132432011
Počet ľahko zr. osôb712431298510
Spôsobená hm. škoda v 10€5365021634681936635905462536187386
Počet nehôd. Podľa charakteru zrážky: čelná
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom134113130
Počet neh. so zranením81113020
Počet neh. s usmrtením11000000
Počet neh. s ťaž. zr.20101000
Počet neh. s ľah. zr.71112020
Počet neh. s hmot. šk.134113130
Počet zranených osôb112313020
Počet usmrtených osôb11000000
Počet ťažko zr. osôb20101000
Počet ľahko zr. osôb81212020
Spôsobená hm. škoda v 10€98453700120025230074018800
Počet nehôd. Podľa charakteru zrážky: bočná
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom4618538462
Počet neh. so zranením132204221
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.30100110
Počet neh. s ľah. zr.112104121
Počet neh. s hmot. šk.4418437462
Počet zranených osôb152205231
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb30100110
Počet ľahko zr. osôb122105121
Spôsobená hm. škoda v 10€156096232142012530568633901300
Počet nehôd. Podľa charakteru zrážky: zboku (v kolmom nebo šikmom smere)
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom3116514122
Počet neh. so zranením146312020
Počet neh. s usmrtením10001000
Počet neh. s ťaž. zr.31101000
Počet neh. s ľah. zr.125212020
Počet neh. s hmot. šk.3116514122
Počet zranených osôb197315030
Počet usmrtených osôb10001000
Počet ťažko zr. osôb31101000
Počet ľahko zr. osôb156213030
Spôsobená hm. škoda v 10€16667820525101140211245011501100
Počet nehôd. Podľa charakteru zrážky: zozadu
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom2820123200
Počet neh. so zranením74111000
Počet neh. s usmrtením10100000
Počet neh. s ťaž. zr.10010000
Počet neh. s ľah. zr.54001000
Počet neh. s hmot. šk.2820123200
Počet zranených osôb85111000
Počet usmrtených osôb10100000
Počet ťažko zr. osôb10010000
Počet ľahko zr. osôb65001000
Spôsobená hm. škoda v 10€123651077555010527066500