Tabuľka č.: 32 - Situovanie nehody a špecifikácia miesta, charakteristika prepravy za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Trnavský kraj

Prehľad nehôd. Podľa situovania nehody na komunikácii
Trnavský krajTrn01020304050607
žiadne z uvedených103031102
na jazdnom pruhu1995543332118209
na odstavnom pruhu32000100
na krajnici93123000
na pruhu odbočovacom alebo pripájacom21010000
na jazdnom pruhu pre pomalé vozidlá00000000
na chodníku alebo zvýšenom ostrovčeku10010000
na koľajniciach električky00000000
mimo komunikácie621681173134
na cestičke pre cyklistov00000000
Prehľad nehôd. Podľa špecifikácie miesta a objektu v mieste nehody
Trnavský krajTrn01020304050607
žiadne alebo žiadne z uvedených2065240442313268
priechod pre chodcov2411321322
v blízkosti priechodu pre chodcov (do vzdialenosti 20 m)111211231
železničné priecestie nezabezpečené závorami ani svetelným výstražným zariadením10000001
železničné priecestie zabezpečené30200010
most, nadjazd, podjazd, tunel, a pod.52210000
zastávka električky, autobusu, trolejbusu41201000
čerpacia stanica pohonných hmôt20001010
parkovisko3013135503
Prehľad nehôd (účastníkov DN). Podľa charakteristiky prepravy
Trnavský krajTrn01020304050607
neprichádza do úvahy26871505329213212
nebezpečný náklad10100000
nadrozmerný náklad00000000
jazda so zvláštnym výstražným znamením00000000
jazda s právom prednosti v jazde10100000