Tabuľka č.: 32 - Situovanie nehody a špecifikácia miesta, charakteristika prepravy za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Nitrianský kraj

Prehľad nehôd. Podľa situovania nehody na komunikácii
Nitrianský krajNit01020304050607
žiadne z uvedených2920211131
na jazdnom pruhu24211919233591522
na odstavnom pruhu44000000
na krajnici64100001
na pruhu odbočovacom alebo pripájacom00000000
na jazdnom pruhu pre pomalé vozidlá00000000
na chodníku alebo zvýšenom ostrovčeku41101100
na koľajniciach električky00000000
mimo komunikácie65197135867
na cestičke pre cyklistov11000000
Prehľad nehôd. Podľa špecifikácie miesta a objektu v mieste nehody
Nitrianský krajNit01020304050607
žiadne alebo žiadne z uvedených236103192634131427
priechod pre chodcov3116710403
v blízkosti priechodu pre chodcov (do vzdialenosti 20 m)167133011
železničné priecestie nezabezpečené závorami ani svetelným výstražným zariadením11000000
železničné priecestie zabezpečené30010020
most, nadjazd, podjazd, tunel, a pod.96001110
zastávka električky, autobusu, trolejbusu20101000
čerpacia stanica pohonných hmôt22000000
parkovisko5032263160
Prehľad nehôd (účastníkov DN). Podľa charakteristiky prepravy
Nitrianský krajNit01020304050607
neprichádza do úvahy311143293240192127
nebezpečný náklad11000000
nadrozmerný náklad00000000
jazda so zvláštnym výstražným znamením11000000
jazda s právom prednosti v jazde10001000