Tabuľka č.: 32 - Situovanie nehody a špecifikácia miesta, charakteristika prepravy za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Košický kraj

Prehľad nehôd. Podľa situovania nehody na komunikácii
Košický krajKoš0102030405060708
žiadne z uvedených27610133031
na jazdnom pruhu233802411372663019
na odstavnom pruhu321000000
na krajnici602022000
na pruhu odbočovacom alebo pripájacom110000000
na jazdnom pruhu pre pomalé vozidlá000000000
na chodníku alebo zvýšenom ostrovčeku640010001
na koľajniciach električky110000000
mimo komunikácie76132201090517
na cestičke pre cyklistov110000000
Prehľad nehôd. Podľa špecifikácie miesta a objektu v mieste nehody
Košický krajKoš0102030405060708
žiadne alebo žiadne z uvedených209264410413152329
priechod pre chodcov42281033142
v blízkosti priechodu pre chodcov (do vzdialenosti 20 m)1361022011
železničné priecestie nezabezpečené závorami ani svetelným výstražným zariadením000000000
železničné priecestie zabezpečené700011032
most, nadjazd, podjazd, tunel, a pod.1582011021
zastávka električky, autobusu, trolejbusu550000000
čerpacia stanica pohonných hmôt650000010
parkovisko583021162043
Prehľad nehôd (účastníkov DN). Podľa charakteristiky prepravy
Košický krajKoš0102030405060708
neprichádza do úvahy323924911563853537
nebezpečný náklad000000000
nadrozmerný náklad000000000
jazda so zvláštnym výstražným znamením211000000
jazda s právom prednosti v jazde420001100