Tabuľka č.: 32 - Situovanie nehody a špecifikácia miesta, charakteristika prepravy za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Slovensko

Prehľad nehôd. Podľa situovania nehody na komunikácii
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
žiadne z uvedených2547110182931254327
na jazdnom pruhu2052382199188242302201305233
na odstavnom pruhu38439410233
na krajnici1062591261221156
na pruhu odbočovacom alebo pripájacom1442300221
na jazdnom pruhu pre pomalé vozidlá100001000
na chodníku alebo zvýšenom ostrovčeku391115420106
na koľajniciach električky750001001
mimo komunikácie53072624865435710776
na cestičke pre cyklistov200010001
Prehľad nehôd. Podľa špecifikácie miesta a objektu v mieste nehody
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
žiadne alebo žiadne z uvedených1871305206177236245204289209
priechod pre chodcov2977224213131274942
v blízkosti priechodu pre chodcov (do vzdialenosti 20 m)10726111016881513
železničné priecestie nezabezpečené závorami ani svetelným výstražným zariadením901111050
železničné priecestie zabezpečené2413135047
most, nadjazd, podjazd, tunel, a pod.12329510922161715
zastávka električky, autobusu, trolejbusu638416269135
čerpacia stanica pohonných hmôt37102224386
parkovisko51312330455080428558
Prehľad nehôd (účastníkov DN). Podľa charakteristiky prepravy
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
neprichádza do úvahy2641456268236311354280413323
nebezpečný náklad1021012220
nadrozmerný náklad300000120
jazda so zvláštnym výstražným znamením900013122
jazda s právom prednosti v jazde1011011204