Tabuľka č.: 33 - Vozidlo po nehode, spôsob vyprostenia osôb za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Trnavský kraj

Prehľad nehôd. Podľa stavu vozidla po nehode: žiadne z uvedených (i voz. jednostopové a nemotorové)
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet vozidiel103110041
Prehľad nehôd. Podľa stavu vozidla po nehode: vozidlo zostalo na kolesách neprevrátené - bez požiaru
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet vozidiel415117708151364119
Prehľad nehôd. Podľa stavu vozidla po nehode: vozidlo prevrátené na bok - bez požiaru
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet vozidiel275463351
Prehľad nehôd. Podľa stavu vozidla po nehode: vozidlo prevrátené na strechu - bez požiaru (i niekoľkonásobné prevrátenie)
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet vozidiel202641061
Prehľad nehôd. Podľa stavu vozidla po nehode: vozidlo zostalo na kolesách neprevrátené - s požiarom
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet vozidiel31100001
Prehľad nehôd. Podľa stavu vozidla po nehode: vozidlo prevrátené na bok - s požiarom
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet vozidiel00000000
Prehľad nehôd. Podľa stavu vozidla po nehode: vozidlo prevrátené na strechu - s požiarom (i niekoľkonásobné prevrátenie)
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet vozidiel00000000
Prehľad nehôd. Podľa stavu vozidla po nehode: vodič ušiel - zistený
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet vozidiel53001100
Prehľad nehôd. Počet vozidiel. Spôsob vyprostenia osôb z vozidla
Trnavský krajTrn01020304050607
nebolo treba použiť násilie433118728552364822
bolo nutné použiť páčidlá165801020
použitie špeciálnej vyprosťovacej techniky20000011
Prehľad nehôd (účastníkov DN). Podľa stavu vozidla po nehode: žiadne z uvedených (i voz. jednostopové a nemotorové)
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet zranených osôb92110041
Počet usmrtených osôb10000001
Počet ťažko zr. osôb20010010
Počet ľahko zr. osôb62100030
Prehľad nehôd (účastníkov DN). Podľa stavu vozidla po nehode: vozidlo zostalo na kolesách neprevrátené - bez požiaru
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet zranených osôb11042291511463
Počet usmrtených osôb30011001
Počet ťažko zr. osôb173652010
Počet ľahko zr. osôb90392398452
Prehľad nehôd (účastníkov DN). Podľa stavu vozidla po nehode: vozidlo prevrátené na bok - bez požiaru
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet zranených osôb164323301
Počet usmrtených osôb20001001
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb144322300
Prehľad nehôd (účastníkov DN). Podľa stavu vozidla po nehode: vozidlo prevrátené na strechu - bez požiaru (i niekoľkonásobné prevrátenie)
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet zranených osôb172444021
Počet usmrtených osôb30210000
Počet ťažko zr. osôb10010000
Počet ľahko zr. osôb132224021
Prehľad nehôd (účastníkov DN). Podľa stavu vozidla po nehode: vozidlo zostalo na kolesách neprevrátené - s požiarom
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet zranených osôb20100001
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb20100001
Prehľad nehôd (účastníkov DN). Podľa stavu vozidla po nehode: vozidlo prevrátené na bok - s požiarom
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Prehľad nehôd (účastníkov DN). Podľa stavu vozidla po nehode: vozidlo prevrátené na strechu - s požiarom (i niekoľkonásobné prevrátenie)
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Prehľad nehôd (účastníkov DN). Podľa stavu vozidla po nehode: vodič ušiel - zistený
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000