Tabuľka č.: 35 - Poskytnutie prvej pomoci za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Bratislavský kraj

Prehľad nehôd chodcov (účastníkov DN). Počet osôb. Podľa prvé pomoci
Bratislavský krajBra0102030405060708
nebolo treba poskytnúť902023200
poskytnutá osádkou vozidiel zúčastnených na nehode110000000
inou osobou301100001
leteckou záchrannou službou000000000
osádkou vozidla rýchlej zdravotníckej pomoci45616847121
pozemným záchranným systémom000000000
nebola poskytnutá, ale bolo treba poskytnúť101000000
Prehľad nehôd ne-chodcov (účastníkov DN). Počet osôb. Podľa prvé pomoci
Bratislavský krajBra0102030405060708
nebolo treba poskytnúť690951498863134435365
poskytnutá osádkou vozidiel zúčastnených na nehode641000010
inou osobou601001301
leteckou záchrannou službou100000001
osádkou vozidla rýchlej zdravotníckej pomoci150826161623241423
pozemným záchranným systémom000000000
nebola poskytnutá, ale bolo treba poskytnúť100100000