Tabuľka č.: 35 - Poskytnutie prvej pomoci za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Trnavský kraj

Prehľad nehôd chodcov (účastníkov DN). Počet osôb. Podľa prvé pomoci
Trnavský krajTrn01020304050607
nebolo treba poskytnúť00000000
poskytnutá osádkou vozidiel zúčastnených na nehode21001000
inou osobou10000001
leteckou záchrannou službou00000000
osádkou vozidla rýchlej zdravotníckej pomoci227342411
pozemným záchranným systémom00000000
nebola poskytnutá, ale bolo treba poskytnúť00000000
Prehľad nehôd ne-chodcov (účastníkov DN). Počet osôb. Podľa prvé pomoci
Trnavský krajTrn01020304050607
nebolo treba poskytnúť34386577137295112
poskytnutá osádkou vozidiel zúčastnených na nehode72101210
inou osobou30101010
leteckou záchrannou službou20101000
osádkou vozidla rýchlej zdravotníckej pomoci172504428165227
pozemným záchranným systémom00000000
nebola poskytnutá, ale bolo treba poskytnúť62001012