Tabuľka č.: 35 - Poskytnutie prvej pomoci za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Nitrianský kraj

Prehľad nehôd chodcov (účastníkov DN). Počet osôb. Podľa prvé pomoci
Nitrianský krajNit01020304050607
nebolo treba poskytnúť31100001
poskytnutá osádkou vozidiel zúčastnených na nehode32100000
inou osobou00000000
leteckou záchrannou službou10000010
osádkou vozidla rýchlej zdravotníckej pomoci3515535124
pozemným záchranným systémom00000000
nebola poskytnutá, ale bolo treba poskytnúť10000001
Prehľad nehôd ne-chodcov (účastníkov DN). Počet osôb. Podľa prvé pomoci
Nitrianský krajNit01020304050607
nebolo treba poskytnúť457234453650282935
poskytnutá osádkou vozidiel zúčastnených na nehode41201000
inou osobou73030100
leteckou záchrannou službou11000000
osádkou vozidla rýchlej zdravotníckej pomoci1263613142711169
pozemným záchranným systémom10000001
nebola poskytnutá, ale bolo treba poskytnúť22000000