Tabuľka č.: 36 - Prehľad nehôd podľa jednotlivých mesiacov za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Bratislavský kraj

Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: január
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom1922434221943131423
Počet neh. so zranením50312868526
Počet neh. s usmrtením100001000
Počet neh. s ťaž. zr.903221010
Počet neh. s ľah. zr.4039646516
Počet neh. s hmot. šk.1832331201842131323
Počet zranených osôb53312868727
Počet usmrtených osôb100001000
Počet ťažko zr. osôb903221010
Počet ľahko zr. osôb4339646717
Spôsobená hm. škoda v 10€589378957688241376685130164414348511361
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: február
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom2022836322042141614
Počet neh. so zranením3738537515
Počet neh. s usmrtením100100000
Počet neh. s ťaž. zr.702121001
Počet neh. s ľah. zr.3137416514
Počet neh. s hmot. šk.1892730321939131613
Počet zranených osôb44310637717
Počet usmrtených osôb100100000
Počet ťažko zr. osôb702121001
Počet ľahko zr. osôb3638416716
Spôsobená hm. škoda v 10€664487059111476156829217653433181703640
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: marec
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom1801839222435161511
Počet neh. so zranením4158265744
Počet neh. s usmrtením300000201
Počet neh. s ťaž. zr.421010000
Počet neh. s ľah. zr.3437255543
Počet neh. s hmot. šk.1721736222333161411
Počet zranených osôb4588265754
Počet usmrtených osôb300000201
Počet ťažko zr. osôb421010000
Počet ľahko zr. osôb3867255553
Spôsobená hm. škoda v 10€43073228111595373140815309540649205750
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: apríl
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom000000000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.000000000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€000000000
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: máj
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom000000000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.000000000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€000000000
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: jún
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom000000000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.000000000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€000000000
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: júl
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom000000000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.000000000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€000000000
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: august
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom000000000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.000000000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€000000000
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: september
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom000000000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.000000000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€000000000
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: október
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom000000000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.000000000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€000000000
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: november
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom000000000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.000000000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€000000000
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: december
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom000000000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.000000000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€000000000