Tabuľka č.: 36 - Prehľad nehôd podľa jednotlivých mesiacov za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Trenčianský kraj

Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: január
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom111273141122142612
Počet neh. so zranením37915051484
Počet neh. s usmrtením3200000010
Počet neh. s ťaž. zr.7200030101
Počet neh. s ľah. zr.30615041373
Počet neh. s hmot. šk.107263121122142611
Počet zranených osôb451115091594
Počet usmrtených osôb3200000010
Počet ťažko zr. osôb7200030101
Počet ľahko zr. osôb35715061483
Spôsobená hm. škoda v 10€3423212510130019605406780475344932983920
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: február
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom842438412261114
Počet neh. so zranením22310230166
Počet neh. s usmrtením1000000010
Počet neh. s ťaž. zr.2000010001
Počet neh. s ľah. zr.19310220155
Počet neh. s hmot. šk.842438412261114
Počet zranených osôb25310240168
Počet usmrtených osôb1000000010
Počet ťažko zr. osôb3000010002
Počet ľahko zr. osôb21310230156
Spôsobená hm. škoda v 10€2038147251150146113443556130292215103583
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: marec
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom88165151111012117
Počet neh. so zranením31722045740
Počet neh. s usmrtením1100000000
Počet neh. s ťaž. zr.1100000000
Počet neh. s ľah. zr.29522045740
Počet neh. s hmot. šk.85155151111010117
Počet zranených osôb417230611840
Počet usmrtených osôb1100000000
Počet ťažko zr. osôb1100000000
Počet ľahko zr. osôb395230611840
Spôsobená hm. škoda v 10€3790629083232393170368222430245512802265
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: apríl
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom0000000000
Počet neh. so zranením0000000000
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.0000000000
Počet neh. s hmot. šk.0000000000
Počet zranených osôb0000000000
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb0000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€0000000000
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: máj
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom0000000000
Počet neh. so zranením0000000000
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.0000000000
Počet neh. s hmot. šk.0000000000
Počet zranených osôb0000000000
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb0000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€0000000000
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: jún
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom0000000000
Počet neh. so zranením0000000000
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.0000000000
Počet neh. s hmot. šk.0000000000
Počet zranených osôb0000000000
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb0000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€0000000000
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: júl
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom0000000000
Počet neh. so zranením0000000000
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.0000000000
Počet neh. s hmot. šk.0000000000
Počet zranených osôb0000000000
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb0000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€0000000000
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: august
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom0000000000
Počet neh. so zranením0000000000
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.0000000000
Počet neh. s hmot. šk.0000000000
Počet zranených osôb0000000000
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb0000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€0000000000
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: september
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom0000000000
Počet neh. so zranením0000000000
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.0000000000
Počet neh. s hmot. šk.0000000000
Počet zranených osôb0000000000
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb0000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€0000000000
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: október
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom0000000000
Počet neh. so zranením0000000000
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.0000000000
Počet neh. s hmot. šk.0000000000
Počet zranených osôb0000000000
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb0000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€0000000000
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: november
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom0000000000
Počet neh. so zranením0000000000
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.0000000000
Počet neh. s hmot. šk.0000000000
Počet zranených osôb0000000000
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb0000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€0000000000
Počet nehôd. Podľa jednotlivých mesiacov: december
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom0000000000
Počet neh. so zranením0000000000
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.0000000000
Počet neh. s hmot. šk.0000000000
Počet zranených osôb0000000000
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb0000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€0000000000