Tabuľka č.: 37 - Prehľad nehôd MV, MNO, diplomati za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Bratislavský kraj

Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov)
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom49756896255109403947
Tj %100100100100100100100100100
Počet neh. so zranením3704556908
Počet neh. s usmrtením300000201
Počet neh. s ťaž. zr.402010001
Počet neh. s ľah. zr.3002546706
Počet neh. s hmot. šk.48855876155106393847
Počet zranených osôb3704556908
Počet usmrtených osôb300000201
Počet ťažko zr. osôb402010001
Počet ľahko zr. osôb3002546706
Spôsobená hm. škoda v 10€1652181753029103133831863835467139261615021021
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: zastupiteľský úrad
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom110000000
Tj %0,21,80000000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.110000000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€4004000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: ministerstvo vnútra
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom210100000
Tj %0,41,801,600000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.210100000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€502003000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: ministerstvo obrany
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom000000000
Tj %000000000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.000000000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: obecná, mestská polícia
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom000000000
Tj %000000000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.000000000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€000000000