Tabuľka č.: 40v - Následky nehôd (vodiči) podľa miesta a podĺa kategórie účastníkov cestnej premávky za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Slovensko

Prehľad nehôd vodičov (účastníkov DN). Podľa druhu vozidla: osobný automobil. Podľa zabezpečenia: pripútaný bezpečnostnými pásmi. Podľa miesta: mimo obec
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet usmrtených osôb1003103102
Počet ťažko zr. osôb3615263865
Počet ľahko zr. osôb1731336171816262423
Počet zranených osôb2191444202422353030
Počet nezranených osôb712518877104899314862
Prehľad nehôd vodičov (účastníkov DN). Podľa druhu vozidla: osobný automobil. Podľa zabezpečenia: nepripútaný bezpečnostnými pásmi. Podľa miesta: mimo obec
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet usmrtených osôb820120111
Počet ťažko zr. osôb802010032
Počet ľahko zr. osôb1520211234
Počet zranených osôb3142341377
Počet nezranených osôb2003423053
Prehľad nehôd vodičov (účastníkov DN). Podľa druhu vozidla: malý motocykel. Podľa zabezpečenia: s prilbou (len pri motocykloch a bicykloch). Podľa miesta: mimo obec
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet usmrtených osôb100001000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Počet zranených osôb100001000
Počet nezranených osôb000000000
Prehľad nehôd vodičov (účastníkov DN). Podľa druhu vozidla: malý motocykel. Podľa zabezpečenia: bez prilby (len pri motocykloch a bicykloch). Podľa miesta: mimo obec
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Počet zranených osôb000000000
Počet nezranených osôb000000000
Prehľad nehôd vodičov (účastníkov DN). Podľa druhu vozidla: motocykel (vrátane sidekár, skútrov i vrátane motocyklov s prívesom). Podľa zabezpečenia: s prilbou (len pri motocykloch a bicykloch). Podľa miesta: mimo obec
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet usmrtených osôb300021000
Počet ťažko zr. osôb100000001
Počet ľahko zr. osôb200000110
Počet zranených osôb600021111
Počet nezranených osôb110000000
Prehľad nehôd vodičov (účastníkov DN). Podľa druhu vozidla: motocykel (vrátane sidekár, skútrov i vrátane motocyklov s prívesom). Podľa zabezpečenia: bez prilby (len pri motocykloch a bicykloch). Podľa miesta: mimo obec
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb100000100
Počet zranených osôb100000100
Počet nezranených osôb000000000
Prehľad nehôd vodičov (účastníkov DN). Podľa druhu vozidla: nákladný automobil. Podľa miesta: mimo obec
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet usmrtených osôb100000100
Počet ťažko zr. osôb701022101
Počet ľahko zr. osôb2213124524
Počet zranených osôb3014146725
Počet nezranených osôb224632281946314319
Prehľad nehôd vodičov (účastníkov DN). Podľa druhu vozidla: autobus. Podľa miesta: mimo obec
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Počet zranených osôb000000000
Počet nezranených osôb2710626363
Prehľad nehôd vodičov (účastníkov DN). Podľa druhu vozidla: traktor (i s prívesom). Podľa miesta: mimo obec
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Počet zranených osôb000000000
Počet nezranených osôb400100111
Prehľad nehôd vodičov (účastníkov DN). Podľa druhu vozidla: električka. Podľa miesta: mimo obec
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Počet zranených osôb000000000
Počet nezranených osôb000000000
Prehľad nehôd vodičov (účastníkov DN). Podľa druhu vozidla: trolejbus. Podľa miesta: mimo obec
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Počet zranených osôb000000000
Počet nezranených osôb000000000
Prehľad nehôd vodičov (účastníkov DN). Podľa druhu vozidla: iné motorové vozidlo (poľnohospodárske a lesné stroje, stavebné stroje, multikára bez ŠPZ a pod.). Podľa miesta: mimo obec
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Počet zranených osôb000000000
Počet nezranených osôb100100000
Prehľad nehôd vodičov (účastníkov DN). Podľa druhu vozidla: bicykel. Podľa miesta: mimo obec
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet usmrtených osôb302100000
Počet ťažko zr. osôb200010001
Počet ľahko zr. osôb421000010
Počet zranených osôb923110011
Počet nezranených osôb100010000
Prehľad nehôd vodičov (účastníkov DN). Podľa druhu vozidla: povoz. Podľa miesta: mimo obec
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Počet zranených osôb000000000
Počet nezranených osôb000000000
Prehľad nehôd vodičov (účastníkov DN). Podľa druhu vozidla: nemotorové vozidlo s výnimkou bicykla a povozu. Podľa miesta: mimo obec
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Počet zranených osôb000000000
Počet nezranených osôb000000000
Prehľad nehôd vodičov (účastníkov DN). Podľa druhu vozidla: vlak. Podľa miesta: mimo obec
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb100100000
Počet zranených osôb100100000
Počet nezranených osôb000000000
Prehľad nehôd chodcov (účastníkov DN). Podľa miesta: mimo obec
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet usmrtených osôb801111112
Počet ťažko zr. osôb802111111
Počet ľahko zr. osôb2505611525
Počet zranených osôb4108833748
Počet nezranených osôb400003001
Prehľad nehôd chodcov detí (účastníkov DN). Podľa miesta: mimo obec
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb100000100
Počet ľahko zr. osôb100000001
Počet zranených osôb200000101
Počet nezranených osôb000000000
Prehľad nehôd vodičov cyklistov detí (účastníkov DN). Podľa miesta: mimo obec
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Počet zranených osôb000000000
Počet nezranených osôb000000000