Nehodové úseky (s hustotou 5 DN/km) za obdobie od 01.01.2012 do 31.08.2012 pre územný okres: Čadca, cesta č.: 11, úsek 407800m do 409300m (dĺžka 1500m)

Súčet
Čadca5503
Celkom nehôd8
Počet usmrtených0
Počet ťažko zranených1
Počet ľahko zranených1
Škoda v 10€3665
Príčiny - 12
Čadca5503
porušenie povinnosti vodiča2
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami2
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky1
nesprávny spôsob jazdy1
nedovolená rýchlosť jazdy1
nesprávne správanie sa na železničnom priecestí1
Zavinenie - 10
Čadca5503
vod. mot. voz.8
vod. nemot. v.0
chodcom0
techn. záv.0
Druh povrchu vozovky - 16
Čadca5503
dlažba0
živica8
cementobetón0
panely0
štrk0
nespev. povrch0
iný0
NEZADANÉ0
Stav povrchu vozovky - 18
Čadca5503
suchý6
suchý, znečis.0
mokrý1
blato0
ľad,sneh-posyp.0
ľad,sneh-nepos.0
olej, nafta0
snehová kaša1
neujaz. sneh0
iný0
NEZADANÉ0
Poveternostné podmienky - 21
Čadca5503
nezťažené7
hmla0
zač. dažďa0
dážď0
sneženie1
námraza, poľad.0
náraz. vietor0
iné0
NEZADANÉ0
Delenie komunikácie - 25
Čadca5503
2-pruhová8
3-pruhová0
4-pruhová s d.p.0
4-pruhová s d.č.0
viacpruhová0
iná0
Situovanie nehody - 26
Čadca5503
na jazd. pruhu7
na odst.pruhu0
na krajnici1
na pruhu odb.,p0
pre pomalé vozy0
na chodníku0
koľ. elektr.0
mimo komunik.0
cest. pre cykl.0
iné0
NEZADANÉ0
Špecifikácia miesta - 27
Čadca5503
prechod1
v bl. prechodu0
nezab. žel. pr.0
zab. žel. pr.2
most, tunel1
zastávka MHD1
čerpadlo PHM0
parkovisko0
iné3
NEZADANÉ0
Smerové pomery - 28
Čadca5503
priamy úsek5
po zátačke0
zátačka2
4-ram. križ.0
3-ram. križ.1
5-ram. a viac0
kruhový objazd0
NEZADANÉ0
Druh vozidla - 44A
Čadca5503
NEZADANÉ0
Malý motocykel0
Motocykel0
Os. automobil5
Nákl. automobil2
Autobus1
Traktor0
Bicykel0
Dodavka0
Ost.druhy vozidiel0
Deň v týždni
Čadca5503
pondelok0
utorok1
streda1
štvrtok2
piatok2
sobota1
nedeľa1
nezadané0
Čas nehody - 2
Čadca5503
00 - 02 hod.0
02 - 04 hod.0
04 - 06 hod.2
06 - 08 hod.1
08 - 10 hod.0
10 - 12 hod.2
12 - 14 hod.1
14 - 16 hod.2
16 - 18 hod.0
18 - 20 hod.0
20 - 22 hod.0
22 - 24 hod.0
NEZADANÉ0
Číslo nehody - 1, kilometer - 38
Čadcameter
550306-12-00082407800
550306-12-00089408400
550306-12-00250408500
550306-12-00021408600
550306-12-00204408700
550306-12-00120408900
550306-12-00116409000
550306-12-00203409300

Nehodové úseky (s hustotou 5 DN/km) za obdobie od 01.01.2012 do 31.08.2012 pre územný okres: Čadca, cesta č.: 11, úsek 410000m do 410700m (dĺžka 700m)

Súčet
Čadca5503
Celkom nehôd5
Počet usmrtených0
Počet ťažko zranených0
Počet ľahko zranených0
Škoda v 10€905
Príčiny - 12
Čadca5503
porušenie pravidiel o prekážke cestnej premávky3
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami2
Zavinenie - 10
Čadca5503
vod. mot. voz.2
vod. nemot. v.0
chodcom0
techn. záv.0
Druh povrchu vozovky - 16
Čadca5503
dlažba0
živica5
cementobetón0
panely0
štrk0
nespev. povrch0
iný0
NEZADANÉ0
Stav povrchu vozovky - 18
Čadca5503
suchý0
suchý, znečis.0
mokrý5
blato0
ľad,sneh-posyp.0
ľad,sneh-nepos.0
olej, nafta0
snehová kaša0
neujaz. sneh0
iný0
NEZADANÉ0
Poveternostné podmienky - 21
Čadca5503
nezťažené4
hmla0
zač. dažďa0
dážď1
sneženie0
námraza, poľad.0
náraz. vietor0
iné0
NEZADANÉ0
Delenie komunikácie - 25
Čadca5503
2-pruhová5
3-pruhová0
4-pruhová s d.p.0
4-pruhová s d.č.0
viacpruhová0
iná0
Situovanie nehody - 26
Čadca5503
na jazd. pruhu5
na odst.pruhu0
na krajnici0
na pruhu odb.,p0
pre pomalé vozy0
na chodníku0
koľ. elektr.0
mimo komunik.0
cest. pre cykl.0
iné0
NEZADANÉ0
Špecifikácia miesta - 27
Čadca5503
prechod0
v bl. prechodu0
nezab. žel. pr.0
zab. žel. pr.0
most, tunel0
zastávka MHD0
čerpadlo PHM0
parkovisko0
iné5
NEZADANÉ0
Smerové pomery - 28
Čadca5503
priamy úsek5
po zátačke0
zátačka0
4-ram. križ.0
3-ram. križ.0
5-ram. a viac0
kruhový objazd0
NEZADANÉ0
Druh vozidla - 44A
Čadca5503
NEZADANÉ3
Malý motocykel0
Motocykel0
Os. automobil0
Nákl. automobil2
Autobus0
Traktor0
Bicykel0
Dodavka0
Ost.druhy vozidiel0
Deň v týždni
Čadca5503
pondelok0
utorok0
streda1
štvrtok3
piatok1
sobota0
nedeľa0
nezadané0
Čas nehody - 2
Čadca5503
00 - 02 hod.0
02 - 04 hod.0
04 - 06 hod.0
06 - 08 hod.0
08 - 10 hod.0
10 - 12 hod.1
12 - 14 hod.0
14 - 16 hod.1
16 - 18 hod.0
18 - 20 hod.3
20 - 22 hod.0
22 - 24 hod.0
NEZADANÉ0
Číslo nehody - 1, kilometer - 38
Čadcameter
550306-12-00075410000
550306-12-00133410100
550306-12-00177410700
550306-12-00178410700
550306-12-00179410700

Nehodové úseky (s hustotou 5 DN/km) za obdobie od 01.01.2012 do 31.08.2012 pre územný okres: Čadca, cesta č.: 11, úsek 411800m do 412100m (dĺžka 300m)

Súčet
Čadca5503
Celkom nehôd5
Počet usmrtených0
Počet ťažko zranených0
Počet ľahko zranených1
Škoda v 10€2410
Príčiny - 12
Čadca5503
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky2
nesprávny spôsob jazdy1
nedovolená rýchlosť jazdy1
nesprávna jazda cez križovatku1
Zavinenie - 10
Čadca5503
vod. mot. voz.5
vod. nemot. v.0
chodcom0
techn. záv.0
Druh povrchu vozovky - 16
Čadca5503
dlažba0
živica5
cementobetón0
panely0
štrk0
nespev. povrch0
iný0
NEZADANÉ0
Stav povrchu vozovky - 18
Čadca5503
suchý5
suchý, znečis.0
mokrý0
blato0
ľad,sneh-posyp.0
ľad,sneh-nepos.0
olej, nafta0
snehová kaša0
neujaz. sneh0
iný0
NEZADANÉ0
Poveternostné podmienky - 21
Čadca5503
nezťažené5
hmla0
zač. dažďa0
dážď0
sneženie0
námraza, poľad.0
náraz. vietor0
iné0
NEZADANÉ0
Delenie komunikácie - 25
Čadca5503
2-pruhová5
3-pruhová0
4-pruhová s d.p.0
4-pruhová s d.č.0
viacpruhová0
iná0
Situovanie nehody - 26
Čadca5503
na jazd. pruhu5
na odst.pruhu0
na krajnici0
na pruhu odb.,p0
pre pomalé vozy0
na chodníku0
koľ. elektr.0
mimo komunik.0
cest. pre cykl.0
iné0
NEZADANÉ0
Špecifikácia miesta - 27
Čadca5503
prechod0
v bl. prechodu0
nezab. žel. pr.0
zab. žel. pr.0
most, tunel1
zastávka MHD0
čerpadlo PHM0
parkovisko0
iné4
NEZADANÉ0
Smerové pomery - 28
Čadca5503
priamy úsek1
po zátačke0
zátačka2
4-ram. križ.0
3-ram. križ.2
5-ram. a viac0
kruhový objazd0
NEZADANÉ0
Druh vozidla - 44A
Čadca5503
NEZADANÉ0
Malý motocykel0
Motocykel0
Os. automobil4
Nákl. automobil3
Autobus0
Traktor0
Bicykel0
Dodavka0
Ost.druhy vozidiel0
Deň v týždni
Čadca5503
pondelok2
utorok1
streda1
štvrtok0
piatok0
sobota1
nedeľa0
nezadané0
Čas nehody - 2
Čadca5503
00 - 02 hod.0
02 - 04 hod.1
04 - 06 hod.0
06 - 08 hod.1
08 - 10 hod.1
10 - 12 hod.0
12 - 14 hod.0
14 - 16 hod.1
16 - 18 hod.0
18 - 20 hod.1
20 - 22 hod.0
22 - 24 hod.0
NEZADANÉ0
Číslo nehody - 1, kilometer - 38
Čadcameter
550306-12-00125411800
550306-12-00088411900
550306-12-00105411950
550306-12-00185411950
550306-12-00197412100

Nehodové úseky (s hustotou 5 DN/km) za obdobie od 01.01.2012 do 31.08.2012 pre územný okres: Čadca, cesta č.: 11, úsek 412950m do 414650m (dĺžka 1700m)

Súčet
Čadca5503
Celkom nehôd11
Počet usmrtených0
Počet ťažko zranených0
Počet ľahko zranených2
Škoda v 10€5261
Príčiny - 12
Čadca5503
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky3
porušenie povinnosti vodiča3
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami2
nesprávny spôsob jazdy1
nesprávne odbočovanie1
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch1
Zavinenie - 10
Čadca5503
vod. mot. voz.9
vod. nemot. v.0
chodcom1
techn. záv.0
Druh povrchu vozovky - 16
Čadca5503
dlažba0
živica11
cementobetón0
panely0
štrk0
nespev. povrch0
iný0
NEZADANÉ0
Stav povrchu vozovky - 18
Čadca5503
suchý8
suchý, znečis.0
mokrý2
blato0
ľad,sneh-posyp.0
ľad,sneh-nepos.1
olej, nafta0
snehová kaša0
neujaz. sneh0
iný0
NEZADANÉ0
Poveternostné podmienky - 21
Čadca5503
nezťažené10
hmla0
zač. dažďa0
dážď1
sneženie0
námraza, poľad.0
náraz. vietor0
iné0
NEZADANÉ0
Delenie komunikácie - 25
Čadca5503
2-pruhová9
3-pruhová1
4-pruhová s d.p.0
4-pruhová s d.č.0
viacpruhová0
iná1
Situovanie nehody - 26
Čadca5503
na jazd. pruhu10
na odst.pruhu0
na krajnici1
na pruhu odb.,p0
pre pomalé vozy0
na chodníku0
koľ. elektr.0
mimo komunik.0
cest. pre cykl.0
iné0
NEZADANÉ0
Špecifikácia miesta - 27
Čadca5503
prechod7
v bl. prechodu0
nezab. žel. pr.0
zab. žel. pr.0
most, tunel0
zastávka MHD0
čerpadlo PHM0
parkovisko0
iné4
NEZADANÉ0
Smerové pomery - 28
Čadca5503
priamy úsek7
po zátačke0
zátačka1
4-ram. križ.1
3-ram. križ.2
5-ram. a viac0
kruhový objazd0
NEZADANÉ0
Druh vozidla - 44A
Čadca5503
NEZADANÉ2
Malý motocykel0
Motocykel0
Os. automobil5
Nákl. automobil4
Autobus0
Traktor0
Bicykel0
Dodavka0
Ost.druhy vozidiel0
Deň v týždni
Čadca5503
pondelok1
utorok0
streda1
štvrtok2
piatok5
sobota1
nedeľa1
nezadané0
Čas nehody - 2
Čadca5503
00 - 02 hod.0
02 - 04 hod.0
04 - 06 hod.0
06 - 08 hod.3
08 - 10 hod.1
10 - 12 hod.1
12 - 14 hod.1
14 - 16 hod.3
16 - 18 hod.1
18 - 20 hod.0
20 - 22 hod.0
22 - 24 hod.1
NEZADANÉ0
Číslo nehody - 1, kilometer - 38
Čadcameter
550306-12-00113412950
550306-12-00221413050
550306-12-00084413200
550306-12-00258413300
550306-12-00076413500
550306-12-00155413500
550306-12-00144413800
550306-12-00121413900
550306-12-00004414000
550306-12-00071414000
550306-12-00077414650

Nehodové úseky (s hustotou 5 DN/km) za obdobie od 01.01.2012 do 31.08.2012 pre územný okres: Čadca, cesta č.: 487, úsek 59700m do 60550m (dĺžka 850m)

Súčet
Čadca5503
Celkom nehôd7
Počet usmrtených0
Počet ťažko zranených0
Počet ľahko zranených3
Škoda v 10€1675
Príčiny - 12
Čadca5503
porušenie povinnosti vodiča3
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky2
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami1
nesprávna jazda cez križovatku1
Zavinenie - 10
Čadca5503
vod. mot. voz.6
vod. nemot. v.0
chodcom0
techn. záv.0
Druh povrchu vozovky - 16
Čadca5503
dlažba0
živica7
cementobetón0
panely0
štrk0
nespev. povrch0
iný0
NEZADANÉ0
Stav povrchu vozovky - 18
Čadca5503
suchý5
suchý, znečis.0
mokrý0
blato0
ľad,sneh-posyp.0
ľad,sneh-nepos.2
olej, nafta0
snehová kaša0
neujaz. sneh0
iný0
NEZADANÉ0
Poveternostné podmienky - 21
Čadca5503
nezťažené6
hmla0
zač. dažďa0
dážď0
sneženie1
námraza, poľad.0
náraz. vietor0
iné0
NEZADANÉ0
Delenie komunikácie - 25
Čadca5503
2-pruhová6
3-pruhová1
4-pruhová s d.p.0
4-pruhová s d.č.0
viacpruhová0
iná0
Situovanie nehody - 26
Čadca5503
na jazd. pruhu7
na odst.pruhu0
na krajnici0
na pruhu odb.,p0
pre pomalé vozy0
na chodníku0
koľ. elektr.0
mimo komunik.0
cest. pre cykl.0
iné0
NEZADANÉ0
Špecifikácia miesta - 27
Čadca5503
prechod3
v bl. prechodu0
nezab. žel. pr.0
zab. žel. pr.0
most, tunel0
zastávka MHD0
čerpadlo PHM0
parkovisko0
iné4
NEZADANÉ0
Smerové pomery - 28
Čadca5503
priamy úsek4
po zátačke0
zátačka1
4-ram. križ.0
3-ram. križ.2
5-ram. a viac0
kruhový objazd0
NEZADANÉ0
Druh vozidla - 44A
Čadca5503
NEZADANÉ1
Malý motocykel0
Motocykel0
Os. automobil3
Nákl. automobil1
Autobus0
Traktor0
Bicykel0
Dodavka0
Ost.druhy vozidiel2
Deň v týždni
Čadca5503
pondelok1
utorok1
streda2
štvrtok1
piatok1
sobota0
nedeľa1
nezadané0
Čas nehody - 2
Čadca5503
00 - 02 hod.0
02 - 04 hod.0
04 - 06 hod.1
06 - 08 hod.0
08 - 10 hod.1
10 - 12 hod.1
12 - 14 hod.2
14 - 16 hod.1
16 - 18 hod.1
18 - 20 hod.0
20 - 22 hod.0
22 - 24 hod.0
NEZADANÉ0
Číslo nehody - 1, kilometer - 38
Čadcameter
550306-12-0024559700
550306-12-0012660100
550306-12-0001460200
550306-12-0012860250
550306-12-0021160350
550306-12-0015060500
550306-12-0005060550